fbpx
Wsparcie dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy rówieśniczej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele

Dzieci i młodzież doświadczające przemocy rówieśniczej są według WHO (Raport 2005) i licznych badań naukowych grupą silnie narażoną na zaburzenia emocjonalne, problemy zdrowotne i wykluczenie społeczne. Mazowieckie należy do województw o jednym z najwyższych wskaźników przemocy w szkole – prawie 12% dzieci jest ofiarami regularnego dręczenia (badania porównawcze regionów „Szkoły bez przemocy” 2012). Mimo tak wysokiego wskaźnika, w mazowieckim nie opracowano do tej pory żadnego programu ochrony dla dzieci doświadczających przemocy.
Głównym celem projektu jest dostarczenie wsparcia i pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy rówieśniczej z województwa mazowieckiego.
Zorganizujemy: 10 seminariów dla specjalistów/ek pracujących w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucjach wspierających szkoły oraz dla Rad Rodziców, indywidualne konsultacje dla dzieci i rodziców (w ramach indywidualnych planów pomocy dziecku), 10 szkoleń dla profesjonalistów/tek z województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia Treningów Pewności Siebie oraz indywidualnego wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej i ich rodziców. Opracujemy również poradnik dla dzieci.
Efektem projektu będzie: wzrost świadomości środowisk szkolnych w zakresie trudnej sytuacji dzieci dręczonych (300 uczestników/czek seminariów), dostarczenie bezpośredniego wsparcia psychologicznego 150 dzieciom doświadczającym przemocy i ich rodzicom, podniesienie kompetencji 180 pedagogów/żek i psychologów/żek szkolnych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel