fbpx
Wsparcie psychologiczne i prawne dla społeczności LGBT+
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
70 100,00 EUR
Dotacja:
70 100,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania interwencyjne, działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
LGBT+

Projekt będzie opierał się na działaniach interwencyjnych – zapewnieniu krótkoterminowego i długoterminowego wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej i wsparcia prawnego dla osób doświadczających naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Przeprowadzimy również niewielką kampanię społeczno-informacyjną, polegającą z jednej strony na informacji o samych działaniach projektowych – z drugiej – podkreślającej, iż prawa osób LGBT+ są prawami człowieka.

Działania te są odpowiedzią na rosnąca agresję wobec osób nieheteronormatywnych, którą obserwujemy w ostatnich latach. Zrealizujemy 1200 godzin poradnictwa psychologicznego i 480 godzin poradnictwa prawnego.

Projekt będzie realizowany w Warszawie, podczas stałych dyżurów oraz podczas wszystkich Marszy Równości na terenie kraju. Odbiorcami / odbiorczyniami będą natomiast osoby LGBT+ z całego województwa mazowieckiego, dla których przyjazd do Warszawy nie stanowi problemu (przewidujemy także możliwość poradnictwa on-line).

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel