fbpx
Wsparcie społeczności lokalnych w ochronie środowiska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Oświęcim
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
61 550,00 EUR
Dotacja:
61 550,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczeństwo

W 2018 roku Unia Europejska przyjęła pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, które wprowadziły radykalne zmiany zarządzania zasobami. Ich celem było zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych, wydłużenie cyklu życia produktów, a po jego zakończeniu – powtórnego wykorzystania ich jako źródła surowców. Pakiet wprowadził także nowe, podwyższone poziomy recyklingu odpadów komunalnych. Kraje członkowskie UE powinny poddać recyklingowi 55% odpadów komunalnych w 2025 roku, podczas gdy w Polsce poziom recyklingu nie przekroczył 20% w 2020 roku i istniało realne zagrożenie, że nie uda nam się zrealizować obowiązków wyznaczonych na kolejne lata. Wynika to również stąd, że działania decydentów koncentrują się na planach budowy spalarni odpadów, a nie odzysku surowców do dalszego wykorzystania gospodarczego.
Odpowiedzieliśmy na te problemy poprzez wsparcie merytoryczne i prawne chętnych społeczności lokalnych z 49 miejscowości z całej Polski, sprzeciwiających się budowie spalarni odpadów oraz innych inwestycji uciążliwych dla środowiska w swoich miejscowościach. W sumie byliśmy zaangażowani w postępowania administracyjne i prace planistyczne dotyczące 65 inwestycji. Wskazaliśmy i wspieraliśmy inne rozwiązania zgodne z wymaganiami gospodarki o obiegu zamkniętym. Utworzyliśmy STOP Krajowy, 54-osobową grupę aktywistów z najbardziej aktywnych miejscowości. Jej zadaniem jest wspieranie innych społeczności lokalnych, a także prowadzenie działań na poziomie krajowym. Zorganizowaliśmy także warsztaty dla 4 samorządów dotyczące tematu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Efektem naszych działań było powstrzymanie realizacji 21 spalarni odpadów i 3 innych inwestycji odpadowych. Z rozmów z zaangażowanymi mieszkańcami i mieszkankami wiemy, że zwiększyli oni swoją wiedzę o problematyce odpadów oraz o ochronie środowiska. Działania projektu przyczyniły się do aktywizacji wielu z nich – świadczy o tym m.in. ich udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz w spotkaniu z przedstawiciel(k)ami Komisji Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel