fbpx
Wsparcie społeczności lokalnych w ochronie środowiska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Oświęcim
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
61 550,00 EUR
Dotacja:
61 550,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczeństwo

W 2018 roku Unia Europejska (UE) przyjęła pakiet dyrektyw, dotyczących Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, które wprowadziły radykalne zmiany zarządzania zasobami. Ich celem jest zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych, wydłużenie cyklu życia produktów, a po jego zakończeniu powtórnego wykorzystania ich jako źródła surowców. Pakiet wprowadził także nowe, podwyższone poziomy recyklingu odpadów komunalnych. Kraje członkowskie UE powinny poddać recyklingowi 55% odpadów komunalnych w 2025 r. Natomiast w Polsce poziom recyklingu nie przekroczył 20% w 2020 r. i istnieje realne zagrożenie, że nie uda nam się zrealizować obowiązków wyznaczonych na kolejne lata. Wynika to również stąd, że działania decydentów koncentrują się na planach budowy spalarni odpadów, a nie odzysku surowców do dalszego wykorzystania gospodarczego.

Odpowiadamy na te problemy, poprzez wsparcie merytoryczne i prawne 20 chętnych społeczności lokalnych z całej Polski sprzeciwiających się budowie spalarni odpadów w swoich miejscowościach). Będziemy wskazywać i wspierać inne rozwiązania zgodne z wymaganiami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Ponadto w dwóch miejscowościach chcemy wdrożyć program „zero odpadów” – redukcji ilości odpadów u źródła, poprawy poziomu i jakości selektywnej zbiórki odpadów oraz maksymalizacji recyklingu ponad wymagania ustawowe. Liczymy, że efekty tych działań będą inspiracją dla innych miejscowości w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel