fbpx
Wspólnoty Pozytywnej Energii, czyli energetyka obywatelska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lutynia
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczność lokalna

Przeprowadzone przez nas badania wśród mieszkańców i mieszkanek powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie) wskazują, że mimo że ponad połowa respondentów/ek uważa, że człowiek znacznie wpływa na zmiany w środowisku i klimacie, to aż 47% nie patrzy na swoje codzienne zachowania pod tym względem. Wraz z rozwojem technologii coraz powszechniej możemy odchodzić od energii konwencjonalnej na rzecz energetyki odnawialnej, ale wiedza na ten temat jest bardzo niska.

Przeprowadzimy więc kampanię edukacyjną na temat wpływu zmian klimatycznych na nasze życie oraz naszej odpowiedzialności za środowisko, która zachęci osoby mieszkające w naszym powiecie do wzięcia udziału w naradach obywatelskich. Przeprowadzimy 5 takich narad – zaprosimy na nie mieszkańców i mieszkanki powiatu oraz przedstawiciel(k)i samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu i nauki. Wspólnie porozmawiamy o neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej, o szansach energii odnawialnej i naszej odpowiedzialności za przyrodę. W ramach narad przeprowadzimy cykl wykładów w przystępnym języku o transformacji klimatycznej, rynku energetycznym i prowadzeniu inwestycji w gminach. Wypracujemy w ich trakcie propozycje zmian lokalnego prawa, które podkreślą wagę ochrony środowiska naturalnego. Stworzymy również platformę komunikacyjno-partycypacyjną – narzędzie online, które będzie miejscem do dyskusji i wymiany pomysłów na rozwiązania prośrodowiskowe w gminach i życiu codziennym. Chętne osoby przeszkolimy do zostania “zielonymi lider(k)ami” – będą one doradzać gminom jak wykorzystywać odnawialne źródła energii. Wesprzemy też wybrane gminy i sołectwa w przygotowaniu planu energetycznego dla ich miejscowości. Uruchomimy również punkt informacyjny w naszej siedzibie, w którym zaoferujemy doradztwo dotyczące zrównoważonego rozwoju energetyki dla osób i gmin z powiatu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel