fbpx
Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 609,00 EUR
Dotacja:
27 200,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, mniejszości

Przedstawiciele mniejszości wyróżniających się ze względu na stygmatyzującą cechę (płeć, kolor skóry, orientacja seksualna) doświadczają stresu mniejszościowego, który wiąże się z chronicznym napięciem i stałą wzmożoną czujnością. Obecna władza tworzy negatywny przekaz na temat różnych grup mniejszościowych i ograniczając finansowanie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem łamaniu praw człowieka, redukuje możliwość wspierania takich inicjatyw. Aktywiści z grup mniejszościowych widoczni w przestrzeni publicznej są szczególne narażeni na chroniczny stres, łamanie praw człowieka i wypalenie.
W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy cykl wzmacniający skierowany do przedstawicieli grup mniejszościowych. W Projekcie wzięło udział 25 osób działających na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych, migrantów oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przeprowadziliśmy trzydniowe warsztaty podczas których prowadzący stosowali podejście psychologii procesu, 2 moduły dotyczące nauki sieciowania, budowania szerokiej koalicji i poszerzania wiedzy w zakresie praw człowieka oraz74 sesje wsparcia psychologicznego. Ponadto odbyły się 4 narady sieciujące Fundacji Głębokiej Demokracji z przedstawicielami grup aktywistycznych, które miały na celu przybliżenie idei głębokiej demokracji oraz zainicjowanie wspólnych działań, a także odbył się warsztat z głębokiej demokracji dla animatorów społeczności lokalnych.
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Wola, która wniosła do projektu swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz była odpowiedzialna za rekrutację do projektu.
Dzięki udziałowi w cyklu wzmacniającym 25 aktywistów i aktywistek z grup mniejszościowych poszerzyło swoją wiedzę i kompetencje; rozwinęło umiejętności dbania o siebie i zapobiegania wypaleniu, nawiązało nowe znajomości z osobami z innych grup mniejszościowych, zainicjowało wspólne projekty i działania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel