fbpx
#Wszyscy jesteśmy seksualni
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 000,00 EUR
Dotacja:
74 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem łamania praw seksualnych osób z niepełnosprawnościami. Aż 70% osób z niepełnosprawnością uznaje seksualność za ważny element ich życia, jednak 86% nie otrzymało żadnego wsparcia w tym obszarze. Seksualność osób z niepełnosprawnością wciąż pozostaje tematem tabu, wokół którego narosło wiele stereotypów. W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że osoby te nie mają potrzeb seksualnych. Co więcej, dziewczyny i kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają dyskryminacji w obszarze praw reprodukcyjnych, a osoby LGBT+ są wielokrotnie dyskryminowane ze względu na niepełnosprawność, tożsamość płciową i orientację seksualną. Konsekwencjami braku edukacji seksualnej są m.in. poczucie lęku, brak spełnienia w obszarze seksu, niewchodzenie w relacje romantyczne, niska samoocena, zaburzenia depresyjne.
W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi kampanię społeczną skierowaną do młodych osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ich otoczenia. Powstaną 3 krótkometrażowe filmy z osobistymi historiami osób z niepełnosprawnościami, odbędą się spotkania online z ekspertami i ekspertkami, powstanie seria 6 artykułów eksperckich, m.in. nt. mapowania ciała, wspierania seksualności dziecka, nakładających się wykluczeń, przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacji seksualnej oraz fizjoterapii. Grantobiorca zorganizuje również 6 warsztatów dla kilkudziesięciu osób, w tym warsztaty dla par, warsztaty antyprzemocowe czy warsztaty o orientacji i tożsamości płciowej. Uruchomi również infolinię z dyżurami specjalistek i specjalistów z zakresu seksuologii i psychologii. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, które podniosą swoją wiedzę nt. własnej seksualności i przysługujących im praw i będą z tych praw chętniej korzystać. Zwiększy się również świadomość społeczna nt. seksualności osób z niepełnosprawnościami, a najbliższe otoczenie będzie bardziej otwarte i skłonne uznać ich potrzeby.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel