Wszystko pod kontrolą
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 30-04-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
80 970 EUR
Dotacja:
75 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania rzecznicze, działania strażnicze
Grupy docelowe:
decydenci, społeczeństwo

Projekt „Wszystko pod kontrolą” odpowiada na problem szerokich uprawnień służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem, nad którymi nie ma realnej kontroli. Przez to nieograniczona liczba osób może być poddawana nieuzasadnionej i niekontrolowanej inwigilacji. Niewielka świadomość i nikłe zainteresowanie problemem wśród opinii publicznej oznacza brak presji społecznej na decydentów, którzy mogliby i powinni przeprowadzić systemową zmianę.

Projekt obejmuje kampanię społeczną oraz działania rzecznicze, których główne motto brzmi: Nikt Ci nie powie, kiedy będą Cię podglądać. Kampania prowadzona będzie w internecie, radiu, telewizji, kinach, a także za pośrednictwem kanałów Fundacji Panoptykon. Równoległe działania rzecznicze obejmą analizę dokumentów prawnych, współpracę z sygnalistami i dziennikarzami śledczymi, a także przygotowanie opinii prawnych i udział w spotkaniach konsultacyjnych z decydentami.

Projekt służy budowaniu poparcia społecznego dla wprowadzenia kontroli nad działaniami służb oraz zwiększeniu obecności tematu braku kontroli nad służbami w debacie publicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel