fbpx
Wulkany Aktywności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Stare Jabłonki
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, nowe metody i standardy świadczenia usług
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, edukatorzy, społeczność lokalna

Odpowiedzieliśmy na problem braku działającego miejsca spotkań i integracji, który dotyka prawie połowę sołectw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecność takiego miejsca jest ważna w prowadzeniu i pobudzaniu życia społecznego na wsi. Według naszych badań działalność większości istniejących świetlic sprowadzała się tylko do pojedynczych wydarzeń. Takie miejsca często nie posiadały osoby koordynującej, która dbałaby o regularne zajęcia i ofertę takiej świetlicy.
W ramach naszego projektu zrekrutowaliśmy pięć świetlic w powiecie ostródzkim, które objęliśmy wsparciem tak, aby stały się żywymi ośrodkami animacyjnymi. Wybrane świetlice miały za zadanie zaangażować w projekt okolicznych mieszkańców/nki i samorządy lokalne. Przeprowadziliśmy szkolenia o roli świetlicy, diagnozie środowiska lokalnego i źródłach finansowania działań takich miejsc. Zorganizowaliśmy warsztaty o działalności animacyjnej i rozwojowej oraz o technikach rękodzielniczych, które można wykorzystać w zajęciach dla dzieci i dorosłych. Wraz z wybranymi świetlicami stworzyliśmy ich plany na kolejne lata, dotyczące m.in. rozwoju placówki i jej oferty, szukania finansowania czy włączania lokalnej społeczności. W ramach projektu sfinansowaliśmy również realizację projektu wymyślonego przy wsparciu każdej ze świetlic.
Wybrane do udziału w projekcie świetlice zmieniły swój model funkcjonowania na partycypacyjny i przygotowały długofalowe plany działań. Ponadto zmienił się sposób ich zarządzania – ponieważ są to miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców/nek, dotyczące je decyzje są teraz konsultowane i podejmowane wspólnie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel