www.standardyrozstania.pl
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
60 671 EUR
Dotacja:
60 671 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
bliscy, nauczyciele, przedstawiciele zawodów prawniczych

Na podstawie oficjalnych statystyk szacuje się, że 2 na 5 dzieci uczestniczy w rozstaniu rodziców. Prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, wyrażania swoich uczuć czy życia bez przemocy są w sytuacji konfliktu rozstania notorycznie łamane lub nadużywane przez dorosłych – rodziców i instytucje. W Polsce nie ma spójnego systemu pomocy rodzinom w kryzysie rozstania rodziców. Istniejące rozwiązania i prawo są fragmentaryczne i nie uwzględniają zachodzących przemian społecznych.
W ramach projektu powstanie pierwsza w Polsce interaktywna platforma edukacyjna dla rodziców w rozstaniu i specjalistów pracujących z nimi: www.standardyrozstania.pl. Platforma będzie zawierać: kursy, spotkania indywidualne, chat, filmy, wykłady, bibliotekę. Ponadto, zaplanowana jest kampania społeczna oparta na spotach reklamowych i mediach społecznościowych. Projekt obejmuje 12 szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz biegłych sądowych. W działaniach edukacyjnych przewidziana jest publikacja1 tys. egzemplarzy poradnika dla sędziów rodzinnych. Projekt przewiduje organizację 2-dniowej konferencji pt. „Razem wobec rozstania” dla 100 specjalistów. Projekt zawiera także interdyscyplinarne badania jakościowe na temat dobra dziecka i rodziny z uwzględnieniem dziecięcej perspektywy na grupie 120 osób. Oprócz tego powstanie system certyfikacji „Kancelarii Przyjaznych Dziecku”. W ramach projektu certyfikat ten uzyska 40 kancelarii adwokackich. Zespół projektu opracuje również zestaw dobrych praktyk oraz procedur prawno sądowych, które chronią i upodmiotowiają dziecko. Opracowanie to będzie przedmiotem działań rzeczniczych w środowisku prawniczym. Projekt będzie realizowany w nieformalnym partnerstwie 9 organizacji.
Projekt wpłynie na poprawę sytuacji rodzin z dziećmi w kryzysie rozstania poprzez wdrażanie Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców i ich upowszechnienie wśród specjalistów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel