fbpx
www.standardyrozstania.pl
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
60 670,50 EUR
Dotacja:
60 569,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
nauczyciele, przedstawiciele zawodów prawniczych

Projekt odpowiada na problem ograniczania praw dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców po ich rozstaniu. Szacuje się, że obecnie 2 na 5 dzieci uczestniczy w rozstaniu rodziców. Specyfiką polskich rozwodów jest wysoka konfliktowość, co wiąże się z częstą alienacją rodzicielską i włączaniem dziecka w konflikt. Dostępne rozwiązania prawne są nadużywane, brakuje wiedzy nt. mechanizmów psychologicznych występujących w takich rodzinach oraz potrzeb dziecka. W Polsce nie ma spójnego systemu pomocy rodzinom w kryzysie rozstania, a istniejące rozwiązania są fragmentaryczne i nie uwzględniają zachodzących przemian społecznych. Obecna sytuacja społeczno-polityczna i propozycje nowelizacji Kodeksu Rodzinnego tylko pogłębiają zjawisko marginalizacji i dyskryminacji rodzin po rozstaniu.

W ramach projektu powstała interaktywna platforma edukacyjna dla rodziców w rozstaniu oraz specjalistów i specjalistek pracujących z rodzinami. Platforma zawiera prawie 180 różnych materiałów – artykułów, webinarów, filmów, podcastów i in. Przeprowadzono badania naukowe na temat dobra dziecka i zorganizowano konferencję „Razem Wobec Rozstania”. Kadra pedagogiczna i psychologiczna wzięła udział w ośmiu szkoleniach. Zorganizowano także trzy szkolenia dla biegłych sądowych i osób pracujących z rodzinami w rozstaniu, przygotowano poradnik dla sądów oraz materiały dla prawników i prawniczek – zbiór dobrych praktyk i strategii sądowo-prawnych chroniących dziecko w postępowaniu cywilnym o opiekę. Powstał również system certyfikacji „Kancelarii Przyjaznych Dziecku”, a w ramach samego projektu certyfikat uzyskało 40 kancelarii adwokackich przyjaznych dziecku w czasie procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców. Elementem projektu była także kampania społeczna, uświadamiająca jak zadbać o siebie i dzieci w sytuacji rozstania.

Projekt wpłynął na poprawę sytuacji rodzin w kryzysie rozstania – zwłaszcza na dobrostan samych dzieci. Rodzice podnieśli swoje kompetencje radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z rozstaniem i zostali uwrażliwieni na perspektywę dziecka i partnera/partnerki. Osoby pracujące z rodzinami pogłębiły swoją wiedzę nt. mechanizmu alienacji i zaburzenia więzi w sytuacji rozstania oraz dostały narzędzia do pracy z dziećmi i ich rodzicami. Projekt posłużył również jako platforma dla szerszej dyskusji społecznej na temat lepszej ochrony praw dzieci w sytuacji rozstania rodziców. Raport wraz z rekomendacjami zostanie wykorzystany do działań rzeczniczych i zmian prawnych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel