fbpx
Wychodzimy z szuflady. Lesbijskie* Archiwum Wirtualne
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 000,00 EUR
Dotacja:
24 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, media obywatelskie
Grupy docelowe:
kobiety, LGBT+

Projekt odpowiada na lukę, jaką jest niewidoczność kobiet nieheteronormatywnych w Polsce i niedostateczna dokumentacja ich kultury i herstorii. Społeczność LGBT+ od lat jest celem politycznej i medialnej kampanii nienawiści, której elementem są choćby homofobiczne wypowiedzi polityków czy niedawno ustanowione samorządowe tzw. „strefy wolne of LGBT+”. Same lesbijki są mało widoczne nawet w ramach społeczności LGBT+. Herstoria lesbijek jest naznaczona wielokrotną dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową i orientację psychoseksualną, której rezultatem jest ukrywanie się lesbijek, depresja czy myśli samobójcze. Z kolei skutkiem niewidoczności lesbijek jest często niewiedza o ich istnieniu i o ich potrzebach. To bez wątpienia grupa, która potrzebuje pamięci o własnej przeszłości i kulturze, by budować swoją tożsamość i wzmocnić poczucie własnej wartości.

W ramach projektu powstało Lesbijskie* Archiwum Wirtualne dokumentujące polską les*kulturę od XIX wieku. Archiwum składa się z publikowanego na bieżąco kalendarium kulturalnego oraz z różnych materiałów – wywiadów z les*artystkami, tekstów krytycznych o dziełach i projektach lesbijskich, przekrojowych analiz motywów, tematów i zjawisk – także w formie multimedialnej. Powstaniu archiwum towarzyszyły działania promocyjne, m.in. akcja performatywna z instalacją Mobilne Les*Szuflady na marszach równości, a także miniinstalacje umieszczone w organizacjach pozarządowych zajmujących się działaniami antydyskryminacyjnymi i wzmacnianiem osób LGBT+ w różnych miastach. Dodatkowo powstał zin o lesbijskich zinach oraz literacki audiobook z fragmentami twórczości kobiet nieheteronormatywnych.

Projekt, jako jeden z pierwszych i nielicznych, zgromadził i zapisał doświadczenia indywidualne kobiet nieheteronormatywnych, pokazując je jako zbiorowość o określonej herstorii i dorobku. Jest on ważnym elementem budowania tożsamości, poczucia przynależności, akceptacji i bezpieczeństwa dla społeczności kobiet nieheteronormatywnych w Polsce. Archiwum wydobyło oraz wzmocniło głos grupy, która zawsze spychana była na margines i niezauważana zarówno w patriarchalnym społeczeństwie, jak i w tęczowej społeczności. Dzięki projektowi powstało miejsce, w którym gromadzona jest wiedza o les*kulturze, a umieszczenie go w sieci czyni ją szeroko dostępną. Ważnym rezultatem projektu jest również zsieciowanie osób zajmujących się archiwizacją i zbieraniem materiałów o osobach LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel