fbpx
Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści.
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław, Polska
Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
76 950,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
decydenci, migranci

Na tle innych krajów europejskich Polska wyróżnia się wysokim wskaźnikiem uprzedzeń. Od 2015 r. szczególnie alarmująco wzrosły uprzedzenia wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, zwłaszcza grup najliczniej reprezentowanych, takich jak Ukraińcy. Wzrosła też liczba przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Jednocześnie zgłaszana jest tylko niewielka część z nich, a dostępność nieodpłatnego wsparcia dla poszkodowanych osób jest niska.

Projekt ma na celu wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym, religijnym i narodowościowym, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców.

W ramach projektu, we współpracy z Partnerami: Stowarzyszeniem Homo Faber i Stowarzyszeniem Nomada, utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie – w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Bezpośrednią pomoc uzyska w nich 60 migrantów i migrantek pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści. Powstanie narzędzie do zbierania danych na temat zdarzeń i form udzielonej pomocy. Ponadto, projekt przewiduje działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne, takie jak nagłaśnianie i dokumentowanie spraw, podejmowanie interwencji, monitoring spraw sądowych. Projekt obejmuje także spotkania informacyjne w gminach i ze studentami, a także kampanię społeczną w mediach społecznościowych. Powstanie raport na temat przestępstw rasistowskich wobec migrantów w Polsce.

Rezultatem projektu będzie skuteczne nagłaśnianie przestępstw z nienawiści, zmiana postaw organów ścigania i świadków przemocy na tle rasowym oraz bezpośrednie wsparcie prawne 60 migrantów lub migrantek pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel