fbpx
Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści.
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław, Polska
Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
76 950,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
decydenci, migranci

Projekt odpowiada na problem powszechnych, rosnących od kilku lat uprzedzeń wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym. Zmiana ta ma związek z rosnącymi nastrojami nacjonalistycznymi oraz polityczno-medialną kampanią nienawiści skierowaną m.in. w uchodźców i uchodźczyń. Z przejawami rasizmu spotykają się osoby czarne, muzułmanie i muzułmanki, osoby przyjeżdżające zza wschodniej granicy, w tym Ukraińcy i Ukrainki. Rośnie też liczba przestępstw motywowanych uprzedzeniami, choć zgłaszana jest tylko niewielka część z nich, a prokuratura czy policja nie prowadzą monitoringu tego rodzaju przestępstw. Jednocześnie dostępność nieodpłatnego wsparcia dla poszkodowanych osób jest niska. Co więcej, projekt realizowany był w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, bardzo trudnej dla uchodźców i uchodźczyń, tj. w czasie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, przewrotu w Afganistanie oraz wojny w Ukrainie.

Projekt łączył działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Utworzono trzy centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie – w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Bezpośrednią, kompleksową pomoc prawną uzyskało w nich 60 osób, przede wszystkim migrantów i migrantek, osób pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym. Zorganizowano również spotkania podnoszące świadomość społeczną na uczelniach w każdym z trzech miast, a także spotkania w 15 mniejszych miejscowościach województwa lubelskiego. Równocześnie w Internecie prowadzono kampanię edukacyjną. Partnerzy stworzyli wystandaryzowane narzędzie do zbierania danych na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz form udzielonej pomocy. Na podstawie prowadzonego przez nich monitoringu powstał raport zawierający analizę zgłoszonych spraw. Informacja o raporcie została rozesłana do 430 osób i instytucji, w tym do urzędów, sądów oraz służb.

Projekt był skierowany do różnych grup odbiorców i odbiorczyń. 60 osób pokrzywdzonych przestępstwem motywowanym uprzedzeniami otrzymało konkretne wsparcie prawne i emocjonalne. Wszczęto 15 postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw z nienawiści lub z uwzględnieniem dyskryminacyjnej motywacji sprawcy. Zwiększyła się również świadomość społeczna nt. natury i skali przestępstw motywowanych nienawiścią, co było szczególnie istotne w kontekście pojawienia się w Polsce uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy czy w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel