fbpx
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 450,00 EUR
Dotacja:
67 350,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
bliscy, młodzież, przedstawiciele zawodów prawniczych

Po ostatniej nowelizacji kodeksu karnego w 2017 r. liczba zgłaszanych przestępstw wobec dzieci, a tym samym udział dzieci w procedurach prawnych wzrosły. Udział dziecka w procedurach prawnych wiąże się z jego przesłuchaniem, reprezentacją, czyli realizowaniem praw procesowych oraz z partycypacją – bezpośrednim udziałem dziecka. Tymczasem w praktyce ochrona dziecka jest fragmentaryczna, zależna od zasobów merytorycznych i instytucjonalnych miejsc, w których doszło do krzywdzenia, a także od interpretacji przepisów przez profesjonalistów mających często niepełną wiedzę psychologiczną i prawną.

Projekt zawiera system wzajemnie wpływających na siebie działań: szkolenia, tworzenie narzędzi (materiały informacyjne, broszury, podcasty, plakaty, scenariusze), kampanię społeczną, indywidualne konsultacje prawne telefoniczne i mailowe, monitoring tworzenia prawa i toczących się postępowań prawnych, obserwację rozpraw sądowych, petycję na rzecz zmiany prawa i składanie opinii przyjaciela sądu, wizyty studyjne dla studentów prawa, pokazujące interdyscyplinarne podejście w pomocy dzieciom krzywdzonym. Działania będą kierowane systemowo do odbiorców zaangażowanych w ochronę dzieci przed krzywdzeniem na trzech poziomach profilaktyki: samych dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych, profesjonalistów pracujących w obszarze ochrony dzieci oraz całego społeczeństwa.
Efektem projektu będzie wzrost kompetencji profesjonalistów zajmujących się dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem, zwiększenie ochrony prawnej i realizacja praw procesowych małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem, a także uszczelnienie ochrony prawnej małoletnich w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel