fbpx
Wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
59 979,00 EUR
Dotacja:
59 979,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
młodzież, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Dostępne obecnie systemy wspierające usamodzielnianie i aktywność zawodową osób w spektrum autyzmu są nieskuteczne i trudno dostępne. Osoby dorosłe, po zakończeniu edukacji, nie mają zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do terapii umożliwiającej przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia (raport NIK 2020), co może prowadzić do wykluczenia społecznego. Przykładowo jedynie 19% Zakładów Aktywności Zawodowej i 22% Warsztatów Terapii Zajęciowej wspiera osoby w spektrum. Brakuje również działań przygotowujących młodzież w spektrum autyzmu do pracy społecznej i samorzecznictwa.

W ramach projektu przeprowadzono różne działania wzmacniające młode osoby w spektrum autyzmu w samorzecznictwie, a także działania skierowane do ich bliskich. Uruchomiono 3 tematyczne kluby ASów dla młodzieży skupione wokół rożnych zainteresowań (fotografia i sztuki piękne, nowe technologie i informatyka, motoryzacja). Kluby były prowadzone przez samorzeczników i samorzeczniczki; łącznie odbyło się 20 spotkań. W ramach klubu ASów młodzież stworzyła kilka animacji. Przeprowadzono 24 szkolenia dla rodziców skupionych w 4 nowopowstałych Komitetach Rodziców. Otrzymali oni również wsparcie w samoorganizacji. Z kolei babciom i dziadkom dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu zaproponowano udział w 2 grupach wsparcia oraz 13 szkoleniach na temat spektrum autyzmu. Grantobiorca przygotował także konferencję online o roli i wartości samorzecznictwa.

W projekcie wzięły udział młode osoby w spektrum autyzmu, a także rodzice oraz dziadkowie osób w spektrum. Każda z tych grup rozwinęła swoją wiedzę na temat spektrum autyzmu oraz kompetencje potrzebne do prowadzenia działań samorzeczniczych. Liderzy i liderki Komitetów Rodziców zaangażowali_ły się w rzecznictwo i w lokalnie inicjatywy wspierające innych rodziców. Dużą popularnością cieszyła się oferta dla dziadków i babć, jest to bowiem grupa często pomijana przy projektowaniu działań na rzecz osób w spektrum.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel