fbpx
Zaangażowanie mieszkańców Starachowic w inicjatywę bezpłatnej komunikacji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Starachowice
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
23 245,00 EUR
Dotacja:
23 245,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna

Włączymy mieszkańców/nki w działania zmierzające do wprowadzenia od 2023 r. bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Starachowic. Istotą naszego projektu jest kampania promocyjna Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej dotyczącej poparcia przez mieszkańców/nki projektu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. Przeprowadzimy badania sondażowe na temat funkcjonowania transportu publicznego oraz otwarte spotkania z zainteresowanymi tematem mieszkańcami/nkami. Działania, jakie podejmiemy w ramach projektu, zachęcą starachowiczan/anki do współdecydowania w ważnych społecznie kwestiach poprzez popularyzację Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Za ideą wprowadzenia w Starachowicach bezpłatnej komunikacji miejskiej stoi potrzeba niwelowania nierówności społecznych, przeciwdziałania zanieczyszczenia powietrza oraz relatywnie niskiej atrakcyjności miasta w oczach potencjalnych przyszłych mieszkańców/nek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel