fbpx
Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Żułowska
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 990,00 EUR
Dotacja:
74 990,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczność lokalna

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Od 2013 roku w małych i dużych miejscowościach w całej Polsce prowadzimy 15 Klubów Seniora. Zawsze staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby i wyzwania osób powyżej 60 roku życia. W zeszłym roku przeprowadziliśmy ewaluację działalności Klubów, z której wynika, że seniorki i seniorzy coraz chętniej angażują się w aktywności na rzecz ochrony lokalnej przyrody. Do podjęcia działań zmobilizowały nas również alarmujące doniesienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podkreślające fakt, że polskie społeczeństwo niezwykle szybko się starzeje. Aby odpowiadać na potrzebę zaangażowania coraz większej liczby seniorek i seniorów, chcemy rozwijać ofertę aktywizującą seniorów/ki w działania na rzecz wyzwań cywilizacyjnych takich jak zmiany klimatyczne.
Nasz projekt kierujemy do co najmniej 50 osób 60+ ze zróżnicowanych terenów wiejskich w całej Polsce. Do działań na rzecz ochrony środowiska zaangażujemy też lokalne społeczności, organizując inicjatywy pod hasłem “Nasz wspólny dom”. Naszym celem jest wypracowanie 5 lokalnych programów działania w zakresie ochrony lokalnych ekosystemów. Zorganizujemy “Ćwiczenia z przyrody” – warsztaty planistyczne, w ramach których seniorzy/rki będą opracowywać program działania na rzecz lokalnego ekosystemu. Poprzez pracę środowiskową zmotywujemy też seniorki i seniorów do podjęcia długofalowych działań na rzecz ochrony klimatu. Opracujemy materiały edukacyjno-promocyjne poświęcone aktywizmowi seniorów/ek. Materiały te zostaną także udostępnione innym Kolpingowskim Klubom Seniora oraz organizacjom seniorskim w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel