fbpx
Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Zielonki
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Alta, Reykjavík, Islandia
Gmina Zawiercie, Zawiercie, Polska
Okres realizacji:
01-04-2022 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
88 850,00 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Jednym z celów wyrażonych “Strategii Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus” jest rozwój funkcji mieszkaniowej i turystycznej miasta. W ostatnim czasie władze stawiają na poprawę jakości zieleni, która wpływa na podniesienie jakości warunków życia. Zieleń w mieście spełnia wiele funkcji od rekreacyjnych (spacery, zabawy z dziećmi, sport) po funkcje ekologiczne (oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury powietrza). Chcemy jednak, aby miasto brało w tych przedsięwzięciach pod uwagę także głos i potrzeby samych mieszkańców i mieszkanek.
Zaangażujemy więc ich, a także lokalnych liderów i liderki, przedstawicieli i przedstawicielki instytucji i organizacji działających na terenie miasta oraz radnych i radne do rozmowy o funkcjach i formach zagospodarowania dwóch parków zlokalizowanych w centrum miasta – parku im. Tadeusza Kościuszki oraz parku OSiR, które ze względu na ich usytuowanie i zabytkowy charakter są ważne dla władz i mieszkańców i mieszkanek. W czasie imprez miejskich zorganizujemy w parkach punkty konsultacyjne, będziemy rozmawiać o przestrzeni i będziemy przybliżać tematykę zmian klimatycznych. W czasie konsultacji zorganizujemy spacery badawcze oraz opowiemy o Błękitno-Zielonej Infrastrukturze (BZI). Przeprowadzimy także warsztaty projektowe każdego z parków, zdefiniujemy potencjał i wyzwania omawianej przestrzeni. Wyniki konsultacji w formie raportu z planszami graficznymi przekażemy gminie.
Jednym z partnerów projektu jest islandzka Firma Alta, która specjalizuje się we wprowadzaniu rozwiązań partycypacyjnych i planistycznych związanych z wdrażaniem BZI. Podczas zaplanowanej wizyty studyjnej poznamy nowe metody i dobre praktyki partycypacji w mieście. Drugi partner – Gmina Zawiercie – będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach, współorganizując realizację konsultacji, udostępniając pomieszczenia i sprzęt, oraz zasoby ludzkie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel