fbpx
Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Koszanowo
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
16 999,00 EUR
Dotacja:
16 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczność lokalna, wolontariusze

Gmina Śmigiel (woj. wielkopolskie) składa się z aż 46 miejscowości, a istniejące tu organizacje prowadzą swoje działania zazwyczaj bardzo lokalnie, co utrudnia integrację i współpracę osób w obrębie całej gminy i wspólne mierzenie się z problemami społecznymi. Wiele z aktywnych osób i organizacji wskazuje jako problem pozyskiwanie funduszy na swoje działania i angażowanie całej społeczności gminy. Według przeprowadzonego przez nas w 2020 roku badania głównym problemem było niewielkie przygotowanie liderów/ek w gminie do prowadzenia akcji wolontariackich.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, organizując cykl szkoleń dla lokalnych liderów/ek o gminnej współpracy, realizacji projektów społecznych i angażowaniu mieszkańców/nek do wspólnych działań. Liderzy/rki pojechali na wizytę studyjną do aktywnych społecznie gmin w województwie małopolskim, w którym prężnie działają organizacje angażujące lokalne społeczności. Uczestnicy/czki dowiedzieli się o działalności odwiedzanych organizacji i ich sposobach na aktywizowanie osób mieszkających w gminie. Zorganizowaliśmy tam warsztaty o budowaniu zespołu i planowaniu wspólnych działań. Po powrocie liderzy/rki wykorzystali zdobytą wiedzę i zaangażowali mieszkańców/nki do przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej oraz zaplanowania i realizacji 15 inicjatyw społecznych na terenie gminy, m.in. pikniku rodzinnego, festynów i zajęć sensorycznych. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy otwarte integracyjne spotkanie, na którym podsumowaliśmy przeprowadzone działania, zorganizowaliśmy grę terenową dla uczestników/czek i porozmawialiśmy o planach na działania w naszej gminie.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki działaniom projektowym wyłonieni liderzy/ki zwiększyli swoją wiedzę w zakresie partycypacji, współpracy, mobilizowania do działania czy też tworzenia projektów społecznych. Ponadto zwiększyła się świadomość uczestników/czek inicjatyw lokalnych, jak duży wpływ mogą mieć na rozwiązywanie problemów w swoim otoczeniu, a także ile korzyści płynie z partnerstwa.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel