fbpx
Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Koszanowo
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
16 999,00 EUR
Dotacja:
16 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczność lokalna, wolontariusze

Gmina Śmigiel (woj. wielkopolskie) składa się z aż 46 miejscowości, a istniejące tu organizacje prowadzą swoje działania zazwyczaj bardzo lokalnie co utrudnia integrację i współpracę osób w obrębie całej gminy i adresowanie wspólnych problemów społecznych. Wiele z aktywnych osób i organizacji wskazuje jako problem pozyskiwanie funduszy na swoje działania i angażowanie całej społeczności gminy. Według przeprowadzonego przez nas w 2020 roku badania głównym problemem jest niewielkie przygotowanie liderów/ek w gminie do prowadzenia akcji wolontariackich.

Odpowiemy na te problemy organizując cykl szkoleń dla 15 lokalnych liderów/ek o gminnej współpracy, realizacji projektów społecznych i angażowaniu mieszkańców/nek do wspólnych działań. Liderzy/rki pojadą na wizytę studyjną do aktywnych społecznie gmin w województwie małopolskim, w którym prężnie działają organizacje angażujące lokalne społeczności. Uczestnicy/czki dowiedzą się o działalności odwiedzanych organizacji i ich sposobach na aktywizowanie osób mieszkających w gminie. Zorganizujemy tam warsztaty o budowaniu zespołu i planowania wspólnych działań. Po powrocie liderzy/rki wykorzystają zdobytą wiedzę i zaangażują mieszkańców/nki do przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej oraz zaplanowania i realizacji kilkunastu inicjatyw społecznych na terenie gminy. Na zakończenie projektu zorganizujemy otwarte integracyjne spotkanie, na którym podsumujemy przeprowadzone działania, zorganizujemy grę terenową dla uczestników/czek i wspólnie porozmawiamy o planach na działania w naszej gminie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel