fbpx
Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków
20 stycznia 2020

Poszukujemy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych (obszary wsparcia 1 – 3). Zgłoszenia będziemy przyjmować do 10 lutego 2020 wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji.

 

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać wiedzę w co najmniej jednym z obszarów tematycznych oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
  • umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia w analizie i ocenie projektów,
  • klarownie i komunikatywnie formułować na piśmie opinie na temat złożonych wniosków,
  • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
  • być dyspozycyjnymi w terminach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należało: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w trzech spotkaniach w trakcie każdego z konkursów, w tym w dwóch szkoleniach dotyczących oceny wniosków i jednym spotkaniu ekspertów/ek po ocenie wniosków pełnych.

Internetowy system rekrutacji

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca 2020. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się szczególnie z informacjami na temat obszarów wsparcia, w ramach których składane będą wnioski. Operator zastrzega sobie prawo do spotkania/rozmowy z wykorzystaniem nowych technologii (np. Skype)  z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady pracy i wynagrodzenie, zgodnie z poniższymi stawkami:

Małe dotacje (do 25 000 EUR): wniosek wstępny – 55 zł brutto,  wniosek pełny – 210 zł brutto. Duże dotacje (do 62 500 EUR): wniosek wstępny – 70 zł brutto, wniosek pełny – 280 zł brutto. Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt:
– z Fundacją Batorego (Obszar 2. i 3.)
tel. (22) 536 02 00

[email protected]

– z Fundacją „Stocznia” (Obszar 1.)
tel. (22) 100 55 94
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka zawodowa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel