fbpx
Webinarium informacyjne – konkurs na dotacje instytucjonalne
24 lutego 2022

Chcecie się dowiedzieć więcej o nowym konkursie na dotacje instytucjonalne? Kto może wziąć w  nim udział, na co można przeznaczyć dotację, jakiego rodzaju wsparcie oferujemy Wnioskodawcom? Czy w konkursie mogą wystartować organizacje, które już mają dotacje?

 

W czwartek, 10 marca 2022 o godz. 11.00 zapraszamy na webinarium informacyjne o konkursie na dotacje instytucjonalne, organizowanym przez program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy.

Zapisy przyjmujemy do 8 marca do godz. 16.00. TUTAJ znajdziecie formularz rejestracyjny.

Kogo szczególnie zapraszamy?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
  2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
  3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem na dotacje instytucjonalne znajdują się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel