fbpx
Konkurs na dotacje instytucjonalne – webinaria
12 kwietnia 2022

Do 21 kwietnia do godz. 12.00 w południe możecie startować w konkursie na dotacje instytucjonalne. Przypominamy nagrania webinariów, które warto obejrzeć przed złożeniem wniosku. Dowiecie się z nich m.in. jak będzie wyglądała ocena i rozliczanie projektów, jak podejść do opracowania wieloletniej strategii lub planu działania, jak rozumiemy w naszym Programie produkty i rezultaty, na co można przeznaczyć dotację.

 

Webinarium informacyjne o konkursie (10 marca 2022):

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?” (4 kwietnia 2022):

Webinarium nt. produktów i rezultatów w konkursie (7 kwietnia 2022):

Prezentacja z webinarium nt. rozliczania produktów i rezultatów znajduje się TUTAJ.

Kogo szczególnie zapraszamy do składania wniosków w konkursie?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
  2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
  3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem, w tym „Zaproszenie do składania wniosków” i „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”  się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchomionym w kwietniu 2022  przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel