fbpx
Aktywizacja, synergia, skuteczność – wrocławianie zmieniają klimat
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
56 900,00 EUR
Dotacja:
56 900,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że problemy aktywizmu klimatycznego we Wrocławiu to przede wszystkim brak współpracy między grupami działaczy/ek oraz brak systemowych rozwiązań proklimatycznych. Dodatkowo, aktywiści/stki, z którymi rozmawialiśmy, wskazywali na potrzebę rozwoju ich kompetencji w zakresie komunikacji z mediami i ze spolaryzowanymi grupami oraz strategicznego planowania kampanii społecznych.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, zakładając biuro wsparcia aktywistycznego, pomagające wrocławskim aktywist(k)om. Wsparliśmy doradczo koalicję Wrocławska Ochrona Klimatu w organizacji oddolnych inicjatyw, opracowaliśmy serię publikacji o aktywizmie klimatycznym oraz poradnik dotyczący inicjatyw lokalnych. Przeprowadziliśmy także cykl szkoleń podnoszących kompetencje wrocławskich aktywistek/ów. Tematami szkoleń były m.in. skuteczne budowanie kampanii społecznej oraz sposoby informowania o kryzysie klimatycznym osób o różnych poglądach. Zrealizowaliśmy kampanię społeczną na rzecz ochrony przyrody, którą przygotowali beneficjenci/tki naszych szkoleń. Zorganizowaliśmy również osiem spacerów przyrodniczych po terenach, o których ochronę wnioskowaliśmy. Na zakończenie projektu stworzyliśmy raport oraz filmik podsumowujące nasze działania i zbierające dobre praktyki pracy z lokalną społecznością oraz sieciowania osób zaangażowanych w aktywizm.

Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki przeprowadzonym działaniom projektowym członkowie/kinie koalicji wzmocnili swoje poczucie sprawczości. Ponadto dzięki promocji projektu wśród innych ruchów miejskich i klimatycznych dowiedzieliśmy się, że byliśmy dla nich inspiracją i motywacją do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel