fbpx
Aktywni imigranci i imigrantki na rzecz swoich społeczności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 946,00 EUR
Dotacja:
60 184,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
migranci

Projekt odpowiada na problem braku efektywnej polityki migracyjnej oraz rosnących uprzedzeń i przemocy wobec migrantów i migrantek. Tymczasem imigracja do Polski rośnie, na co wpływ w ostatnich miesiącach miała przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę. Obecnie migranci i migrantki stanowią ponad 10% populacji Gdańska. Niestety, w Polsce nie istnieje spójna, efektywna polityka migracyjna, co przekłada się na słabą sytuację migrantów i migrantek, zwłaszcza w zakresie legalizacji pobytu i pracy. Co więcej, często dochodzi do nadużyć ze strony systemu. Sprawy rozpatrywane są w rekordowo długim czasie, migranci i migrantki nie są skutecznie informowani o procedurach i wymaganych dokumentach (NIK, 2019). W urzędach i organizacjach pozarządowych konsultacje udzielane są przede wszystkim przez polskich doradców i doradczynie. Tymczasem zasoby migrantów i migrantek, takie jak choćby znajomość języka z kraju pochodzenia czy rozumienie kontekstu kulturowego, mogłyby posłużyć do usprawniania tego systemu.
W ramach projektu zrealizowano działania służące wsparciu migrantów i migrantek w Trójmieście. W szkołach zatrudniono 2 asystentki dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym które wsparły w sumie 94 dzieci. Zorganizowano 10 spotkań sieciujących dla asystentek pracujących w lokalnych szkołach. W trakcie spotkań, obok wymiany doświadczeń, wypracowano rekomendacje dla systemu edukacji dotyczące wsparcia i adaptacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Reaktywowano również Punkt Ochrony Praw Imigrantów dla osób, które doświadczyły przemocy, dyskryminacji, nadużyć systemowych; ze wsparcia Punktu skorzystały 43 osoby. Ostatnim działaniem były roczne staże dla 2 osób ze środowisk migranckich przygotowujące je do doradztwa pobytowego.
Dzięki projektowi 4 osoby ze społeczności migranckiej realnie rozwinęły swoje kompetencje zawodowe. Ich potencjał został wykorzystany poprzez włączenie ich w działania pomocowe na rzecz migrantów i migrantek. 3 z nich znalazły zatrudnienie po zakończeniu projektu. Docelowo z projektu skorzystała społeczność migrancka Trójmiasta, która otrzymała kompleksowe, indywidualne wsparcie wysokiej jakości – przede wszystkim w zakresie legalizacji pobytu czy praw pracowniczych. Asystentura w szkołach przełożyła się na skuteczne włączenie dzieci w system edukacji oraz środowisko szkolne. Dodatkowo działalność Punktu ujawniła przypadki przemocy i dyskryminacji, którym nadano bieg w sądzie i w instytucjach publicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel