Aktywni imigranci i imigrantki na rzecz swoich społeczności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 946 EUR
Dotacja:
60 804 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
migranci

W Gdańsku migranci/tki stanowią ok. 10% mieszkańców i ich liczba rośnie. W roku 2018 Wojewoda Pomorski wydał 15708 zezwoleń na pobyt, w roku 2019 – 21574 (dane Urzędu ds. Cudzoziemców). Z naszych obserwacji wynika, że dochodzi do nadużyć ze strony systemu i urzędników, brakuje spójnej, zrozumiałej dla migrantów/ek informacji i procedur. Obserwacje te potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2019 (Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców).
Projekt odpowiada na brak efektywnej polityki zarządzania migracją oraz na wzrastającą skalę przemocy, przestępstw m.in. motywowanych uprzedzeniami lub nienawiścią wobec migrantów/ek.
Celem projektu jest wzmocnienie grup migrantów/ek, wykorzystanie ich potencjału, kompetencji i włączenie w działania na rzecz własnych społeczności i ich interesów.
Zainicjujemy program stażowy doradców spraw pobytowych: przeszkolimy 2 osoby ze środowisk migranckich z zakresu przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy w Polsce oraz standardów obsługi klientów. W ramach blisko rocznego stażu (48 godz./mies.) przygotują się one do świadczenia wsparcia informacyjno-doradczego dla swoich społeczności, a także samodzielnego reprezentowania ich interesów w przestrzeni publicznej. Poprzez Punkt Ochrony Praw Imigrantów udzielimy wsparcia w procedowaniu spraw (wsparcie prawne, psychologiczne, asystentura) migrantów/ek, którzy doświadczyli przemocy, dyskryminacji, nadużyć. Zaplanowaliśmy też kontynuację pracy 2 asystentek dzieci z doświadczeniem migracyjnym w gdańskich szkołach, a także stworzenie dla nich (oraz 1 asystentki zatrudnionej przez miasto) przestrzeni do cyklicznych spotkań sieciujących.
W efekcie działań dwoje migrantów/ek podejmie pracę doradcy pobytowego, 30 migrantów/ek doświadczających przemocy, dyskryminacji czy wyzysku otrzyma kompleksowe wsparcie, min. 60 dzieci z doświadczeniem migracyjnym, objętych wsparciem asystentek, zostanie skutecznie włączonych w polski system edukacji szkolnej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel