fbpx
Aktywność – to działa!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 445,00 EUR
Dotacja:
62 445,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania informacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzi dorośli, młodzież

Według wielu badań, między innymi Edelman Trust Barometer, organizacje społeczne w Polsce cieszą się dużym zaufaniem wśród obywateli i obywatelek. Jednocześnie problemem jest coraz mniejsze zaangażowanie ludzi w wolontariat. Pandemia ten problem jeszcze bardziej powiększyła. Według badań Charities Air Foundation z 2019 roku Polska zajęła 86 miejsce na 126 państw pod względem liczby osób angażujących się w wolontariat. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce najbardziej aktywną grupą w walce o klimat czy równość i sprawiedliwość społeczną są młodzi ludzie, jednak często nie mają oni wystarczającej wiedzy, jak się głębiej zaangażować w działania społeczne.

Widzimy w nich duży potencjał do działania, dlatego zaangażowaliśmy młode osoby z Polski (zwłaszcza z mniejszych ośrodków, które oferują mniej możliwości niż duże miasta) w cykl rozmów online na ważne społecznie tematy, np. ochronę klimatu czy ochronę zwierząt. Zapraszaliśmy na nie aktywistów/ki działających w tych obszarach, a także inne osoby będące autorytetami dla młodych ludzi (tzw. influencerów i influencerki). Spotkania te pokazały ważne współczesne problemy oraz przedstawiły konkretne pomysły na możliwe do podejmowania działania z nimi związane. W formie filmów, zdjęć, grafik przedstawiliśmy projekty z Polski zmieniające świat na lepszy, a także osoby, które te projekty realizowały. We współpracy z mediami i organizacjami społecznymi przeprowadziliśmy kampanię skierowaną do młodzieży, która miała zachęcić ją do zaangażowania społecznego i pokazać, że taka aktywność jest dla każdego.

Wybrane grupy młodzieży wsparliśmy także w realizacji lokalnych akcji, zainspirowanych przedstawionymi wcześniej pomysłami, na przykład w organizowaniu szkolnych kawiarenek charytatywnych, akcji w duchu zero-waste czy zakładaniu ogródków przyjaznych ptakom – wzięło w nich udział 50 osób. Na koniec opracowaliśmy katalog pomysłów na lokalne akcje, który rozpromowaliśmy wśród młodych z wykorzystaniem social mediów, organizacji społecznych i partnerów medialnych. Szacujemy, że dotarliśmy do ponad 1,5 miliona osób z treściami projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel