fbpx
Czwarty wymiar mentoringu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Sudół
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 970,00 EUR
Dotacja:
24 970,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
dzieci, seniorzy

W 2020 r. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wśród najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce wskazała niedostateczne warunki do rozwoju wolontariatu jako sposobu na utrzymanie aktywności, przekazywanie doświadczeń, rozwój i wykorzystanie kompetencji czy łączenie pokoleń. Dzieci w wieku szkolnym, narażone na wykluczenie społeczne z powodu dysfunkcji w rodzinach (w pandemii jeszcze bardziej izolowane) potrzebują wsparcia pozytywnych dorosłych, odnalezienia autorytetów.
Projekt odpowiada na potrzeby seniorów, takie jak potrzeba przynależności, bycia potrzebnym i aktywnym społecznie oraz nadążania za nowymi technologiami. Odpowiada też na potrzeby dzieci: poczucia bycia ważnym, zainteresowania ze strony dorosłego, dorosłego autorytetu oraz rozwijania kompetencji społecznych.
W 3 szkołach podstawowych przeprowadzimy rekrutację 6 dzieci i 6 mentorów/ek (osoby 55+), zorganizujemy spotkanie integracyjne tych osób. Mentorów/ki przygotujemy do pracy z dziećmi (warsztaty: metody pracy z dziećmi wieku szkolnym, elastyczność i kreatywność w działaniu, komunikacja i współpraca międzypokoleniowa). Pary spotykać się będą przynajmniej 3 razy w miesiącu w celu wymiany doświadczeń, rozwijania pasji – również związanych z nowymi technologiami, udziału w ciekawych wydarzeniach, a także wypracowania wspólnego wymiernego efektu. Mentorom/kom zapewnimy wsparcie indywidualne (doświadczony mentor/ka senior/ka) i grupowe w ramach superwizji.
Efektem realizacji projektu będzie rozwój i wzmocnienie seniorów/ek i dzieci. Seniorzy poczują się potrzebni i zwiększą swoje kompetencje cyfrowe a dzieci wzmocnią swoje kompetencje społeczne i motywację do nauki.
W projekcie weźmie udział 18 osób w wieku 55+ i 18 dzieci z klas 4-5 z 3 szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego. Do realizacji projektu zaangażujemy 8 doświadczonych mentorów.

Print Friendly, PDF & Email
https://youtu.be/HLPfjpxAozs

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel