fbpx
DraBiNa:Drama, Biografia, Narracja.Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Jaroszów
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Ós Pressan kennitala, Reykjavík, Islandia
Fundacja Via Salutis, Sokołowsko, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
149 925,00 EUR
Dotacja:
149 925,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Projekt realizowaliśmy aby wypełnić lukę w obszarze edukacji gerontologicznej, stworzyć i upowszechnić innowacyjne metody i techniki pracy z seniorami przez poradniki i szkolenia skierowane do edukatorów i liderów środowisk senioralnych. Zawiązaliśmy sieć współpracy w tym obszarze. Przeprowadzone przez nas badania wśród NGO na etapie pisania projektu dowiodły, że działające jako NGO m.in. UTW z małych miejscowości potrzebuja szkoleń dla edukatorów senioralnych. Seniorzy oczekują warsztatowych, kreatywnych form pracy, umożliwiających interakcję i nawiązywanie relacji. Organizacje potrzebują wzmocnienia potencjału w działaniach na rzecz seniorów. Szczególne ngo w małych miejscowościach potrzebują narzędzi pracy i wsparcia w specjalizacji kadr. Na rynku edukacyjnym są braki w ofercie szkoleniowej dla edukatorów senioralnych, innej niż studia podyplomowe, kosztowne i niedostępne dla wszystkich. Organizacje działające na rzecz seniorów są rozproszone , ważne było stworzenie sieci takich instytucji.

Adresaci/ odbiorcy: W wyniku realizacji projektu zyskały: organizacje i instytucje społeczne, działające na rzecz seniorów i reprezentujący ich edukatorzy, którzy zdobyli wiedzę oraz seniorzy, którzy uczestniczyli w warsztatach.

Działania: zorganizowano konferencja rozpoczynającą projekt o charakterze informacyjnym, integracyjny, edukacyjnym i sieciującym, opracowano nowe metody, wydano Zeszyt ćwiczeń dla Seniorów i Narzędziownik, odbyła się wizyta wizyta studyjna na Islandii i wizyta studyjna Islandek w Polsce, odbyły się warszaty testujące dla Seniorów, szkolenia dla edukatorów z ngo i instytucji zajmujących się edukacją seniorów , wydano Narzędziownika dla Edukatorów, zorganizowano Konferencję podsumowującą o charakterze prezentującym efekty projektu i sieciującym.

Rezultaty: Projekt zakończył się sukcesem, wzmocniono organizacje obywatelskie zajmujące się seniorami. Przeszkolono ich przedstawicieli, wyposażono w narzędzia, zawiązano sieć współpracy. Osiągnięta zmiana będzie długotrwała, edukatorzy korzystają z sieci, deklarują gotowość realizacji wspólnych projektów, obecnie 4 instytucje z sieci włączyły się w projekt Mobilna Akademia Nestora realizowany przez Via Salutis. Lider wraz z partnerem składali wspólnie inny wniosek, który nie został zakwalifikowany do realizacji ale ponawia próby w innych konkursach. Przedstawiciele instytucji z sieci biorą udział w szkoleniach w ramach projektu „WzMOCnieni” realizowanego przez Via Salutis.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel