fbpx
Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-03-2022 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
40 353,00 EUR
Dotacja:
35 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
LGBT+, młodzież, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i przemocy wobec dzieci i młodzieży transpłciowej w polskich szkołach. Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej, a młodzież LGBT+ znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji – ponad 70% ma myśli samobójcze, połowa ma objawy depresji, a ¼ spotyka się z agresją w szkole. Tymczasem nauczycielki i nauczyciele nie reagują na homofobię i transfobię, brakuje im również narzędzi i kompetencji do podejmowania tematu na lekcjach. Są jednak kraje, np. Islandia, które wdrożyły rozwiązania służące wspieraniu uczniów i uczennic transpłciowych.
W ramach projektu Grantobiorca wyda dwa raporty – jeden nt. doświadczeń islandzkich w tworzeniu szkoły transinkluzywnej, drugi nt. sytuacji osób transpłciowych w polskich szkołach. Powstanie również poradnik dla szkół inspirowany praktykami islandzkimi i dostosowany do polskiego kontekstu. Jego częścią będą rekomendacje, dla organów prowadzących szkoły dot. wdrażania rozwiązań na rzecz bezpiecznej, otwartej i transinkluzywnej szkoły. Grantobiorca poprowadzi również webinarium nt. tego, jak korzystać z poradnika.
Z projektu docelowo skorzystają dzieci i młodzież transpłciowa. Dzięki projektowi wzrośnie wiedza i umiejętności kadry szkolnej z zakresu projektowania i wdrażania standardów szkoły transinkluzywnej, przeciwdziałania przemocy i zapobiegania próbom samobójczym wśród uczniów i uczennic LGBT+. Dzięki tym działaniom szkoła stanie się bardziej bezpiecznym i wspierającym miejscem dla dzieci i młodzieży transpłciowej.
W projekcie weźmie udział biuro Rzecznik Praw Dziecka z Islandii, które podzieli się doświadczeniem systemu islandzkiego, a także Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które wesprze Grantobiorcę w konsultacjach z dyrektorami i dyrektorkami oraz kadrą pedagogiczną i psychologiczną, a także w dystrybucji publikacji wśród szkół publicznych w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/ZriPjhVpAK0?feature=shared

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel