fbpx
Edukacja polityczna młodych kobiet w Polsce
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
66 282,00 EUR
Dotacja:
66 282,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
kobiety

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku 2021 r. wynika, że młode kobiety mają w większym stopniu niż młodzi mężczyźni poglądy równościowe, a sytuacja polityczna w kraju działa na nie mobilizująco. Tymczasem kobiety wciąż są mniejszością w partiach politycznych, związkach zawodowych i innych tradycyjnych organizacjach sceny politycznej. Według raportu “Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne” z 2018 roku aż 33% respondentów i respondentek uważa, że kobiety nie powinny angażować się w politykę, a aż 37% uważa, że kobiety mniej znają się na polityce, która jest dla nich zbyt skomplikowana. Nadzieję widzimy w młodych kobietach, które w odpowiedzi na sytuację polityczną w kraju coraz szerzej interesują się polityką. To do nich – początkujących aktywistek, kierujemy ten projekt.

Wesprzemy 40 młodych kobiet z całej Polski, które są zainteresowane działalnością polityczną. Z każdą z uczestniczek odbędziemy spotkanie diagnozujące, podczas którego omówimy potrzeby szkoleniowe i obszary, w których czują się najpewniej. Przeprowadzimy intensywny kurs edukacji politycznej i aktywistycznej w trzech obszarach: przygotowania do obecności publicznej i prowadzenia debaty publicznej, wiedzy merytorycznej oraz aktywizmu. Uczestniczki w czteroosobowych grupach przy wsparciu ekspertek przeprowadzą inicjatywy społeczne, które same wymyślą i zaplanują.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel