fbpx
Edukacja polityczna młodych kobiet w Polsce
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
66 282,00 EUR
Dotacja:
66 282,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
kobiety

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku 2021 roku wynika, że młode kobiety mają w większym stopniu niż młodzi mężczyźni poglądy równościowe, a sytuacja polityczna w kraju działa na nie mobilizująco. Tymczasem kobiety wciąż są mniejszością w partiach politycznych, związkach zawodowych i innych tradycyjnych organizacjach sceny politycznej. Według raportu „Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne” z 2018 roku aż 33% respondentów i respondentek uważa, że kobiety nie powinny angażować się w politykę, a aż 37% – że mniej znają się na polityce, która jest dla nich zbyt skomplikowana. Nadzieję widzimy w młodych kobietach, które w odpowiedzi na sytuację polityczną w kraju coraz częściej interesują się polityką. To właśnie do nich – początkujących aktywistek – skierowaliśmy ten projekt.
Wsparliśmy 37 młodych kobiet z całej Polski, które są zainteresowane działalnością polityczną. Z każdą z uczestniczek odbyliśmy spotkanie diagnozujące, podczas którego omówiliśmy potrzeby szkoleniowe i obszary, w których czują się najpewniej. Przeprowadziliśmy intensywny kurs edukacji politycznej i aktywistycznej w trzech obszarach: przygotowania do obecności publicznej i prowadzenia debaty publicznej, wiedzy merytorycznej oraz aktywizmu. Uczestniczki w kilkuosobowych grupach przy wsparciu ekspertek przeprowadziły inicjatywy społeczne, które same wymyśliły i zaplanowały. W ten sposób powstało 11 inicjatyw, o tematyce związanej z m.in. edukacją klimatyczną, monitoringiem działań antyprzemocowych czy też legalizacją związków partnerskich.
Dzięki tym działaniom powstała sieć 37 kobiet gotowych do wejścia w sferę polityki oraz do udziału w debatach publicznych. Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że zyskały też dużą wiedzę z zakresu energetyki, ekonomii, zmian klimatu, a także historii feminizmu. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak ciekawe i cenne inicjatywy zostały zorganizowane przez same uczestniczki.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel