fbpx
Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Przybyszewo
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 216,00 EUR
Dotacja:
29 216,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wolontariusze

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w powiecie leszczyńskim (woj. wielkopolskie) 24% mieszkańców/nek to osoby w wieku do 19. roku życia. Jednocześnie tylko w jednej z siedmiu gmin funkcjonowała młodzieżowa rada. Z rozmów, które przeprowadziliśmy z młodzieżą z tego powiatu, wynika, że mają oni mało możliwości do zaangażowania społecznego, a bardzo chciałaby poszerzać swoją wiedzę i zdobywać w tym temacie nowe kompetencje. Dotychczas działania związane z wolontariatem, w których młodzi ludzie brali udział, dotyczyły jedynie szkoły.
Nasze działania skierowaliśmy więc do młodzieży z kilku gmin naszego powiatu. Zaangażowaliśmy animatorki, które przygotowały diagnozę lokalnych problemów w zgłoszonych gminach. W każdej gminie zrekrutowaliśmy młodych liderów/ki i towarzyszącym im wolontariuszy/ki. Przeprowadziliśmy dla nich cykl warsztatów z zakresu partycypacji społecznej oraz tworzenia lokalnych projektów. Każdy z 10 zespołów przeprowadził po jednej inicjatywie lokalnej w swojej miejscowości, z której został nagrany krótki filmik promujący zaangażowanie społeczne i działania młodzieży. Na koniec wydaliśmy publikację, w której zostały opisane wszystkie inicjatywy, a także efekty projektu. Dla wybranych liderów/ek i przedstawicieli/ek samorządów zorganizowaliśmy wyjazd do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie działało dużo młodzieżowych organizacji. W czasie wyjazdu odbył się także warsztat integracyjny. Pod koniec projektu zorganizowaliśmy konferencję, na której zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki działaniom projektowym, u ich uczestników/czek wzrósł poziom wiedzy na tematy związane z partycypacją, tworzeniem projektów społecznych czy też pracą w zespole. Ponadto powstała przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania znajomości wśród młodych osób.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel