Fundacja Frank Bold
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
95 000 EUR
Dotacja:
95 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Frank Bold jest częścią międzynarodowego zespołu prawniczek i prawników Frank Bold. Działamy w Polsce od 2012 r. zajmując się m.in. obszarem ochrony środowiska, przejrzystości życia publicznego i wzmacniania kompetencji prawnych NGO. Stoimy na stanowisku, że walkę o klimat i przyrodę możemy wygrać tylko w demokratycznym państwie prawa oraz uznajemy kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie. Nasz prawniczy know-how zasila działania wielu ogólnopolskich organizacji oraz oddolnych ruchów ekologicznych, pomagając im podejmować kluczowe decyzje dotyczące kierunku prowadzonych kampanii.

Do tej pory skupialiśmy się na meritum postępowań administracyjnych czy sądowych, jednak obserwujemy zapotrzebowanie na większe zaangażowanie prawniczek i prawników w publiczną debatę na temat ochrony przyrody. Ruch ekologiczny wciąż rzadko postrzegany jest w mediach i społeczeństwie przez pryzmat działających w nim ekspertów. Chcemy to zmieniać, dlatego w ramach projektu planujemy wzmocnić nasze kompetencje w zakresie komunikacji, m.in. przygotować i wdrożyć strategię komunikacji, która uwzględnia specyfikę naszej organizacji, a także zapewnić narzędzia potrzebne w pracy komunikacyjnej.

Chcemy także, aby Fundacja skuteczniej konkurowała z kancelariami prawnymi w przyciąganiu utalentowanych prawniczek i prawników. W związku z tym podejmiemy szereg działań z zakresu employer brandingu, które podniosą naszą atrakcyjność jako pracodawcy i pozwolą budować relację z potencjalnymi kandydatami i kandydatkami.

Jak wynika z opracowań naukowych, najbliższa dekada będzie przełomowa w walce z kryzysem przyrodniczym. Jako organizacja zamierzamy stać na straży tworzenia i wdrażania rozwiązań prawnych dobrych dla ludzi i środowiska. Wzmocnienie kompetencji Frank Bold w zakresie komunikacji przełoży się na wzrost naszej widoczności i wzmocnienie wiarygodności, a to pozwoli nam lepiej realizować naszą misję.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel