fbpx
Fundacja Frank Bold
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
95 000,00 EUR
Dotacja:
95 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Frank Bold jest częścią międzynarodowego zespołu prawniczek i prawników Frank Bold (w Polsce od 2012 r.). Głównym celem FFB jest ochrona środowiska realizowana poprzez działania na rzecz transformacji energetycznej Polski, a także wzmacnianie kompetencji prawnych innych NGO i inicjatyw oddolnych poprzez szkolenia nt. prawa ochrony środowiska oraz wsparcie prawne. FFB prowadzi monitoring stanowienia i stosowania prawa ochrony środowiska, biorąc udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz formułując w procesie legislacyjnym postulaty, których celem jest wzmocnienie ochrony środowiska i poszerzenie uprawnień NGO.

FFB prowadzi działania w zakresie ochrony powietrza, poprzez precedensowe postępowania prawne, a także warsztaty i szkolenia z zakresu uchwał antysmogowych, udzielanie porad prawnych i zapewnianie wsparcia w procesach legislacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym. W samym 2021 r. przeszkoliła ponad 2 tys. urzędników, funkcjonariuszy straży gminnych oraz policjantów w zakresie przepisów dot. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Prawniczki i prawnicy Fundacji są zaangażowani po stronie społecznej w postępowania dotyczące planowanych i istniejących kopalni węgla brunatnego, kamiennego a także istniejących i planowanych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi. Przyczynili się do tego, że nie powstaną kopalnie Gubin, Złoczew, Paruszowiec czy Imielin Północ i porzucone zostały plany budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C. Dzięki dotacji instytucjonalnej Fundacja m.in. przygotuje i wdroży strategię komunikacji i przeszkoli pracowników w tym obszarze, stworzy program stażowy dla prawników zainteresowanych prawem ochrony środowiska, będzie kontynuowała działania rzecznicze.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel