fbpx
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa działa w obszarze ochrony praw migrantów i uchodźców, poradnictwa i edukacji prawnej, monitoringu i badań. Adresatami jej działań są instytucje i organy władz rządowych i samorządowych, organizacje społeczne i w ramach pomocy bezpośredniej – osoby narażone na wykluczenie i dyskryminację, ofiary tortur i gwałtów, sieroty, ofiary konfliktów zbrojnych i przemocy. Fundacja udziela pomocy prawnej cudzoziemcom i uchodźcom we wschodniej części kraju oraz na granicy białorusko-polskiej i ukraińsko-polskiej. IPP koordynuje dział prawny Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, od ponad 10 lat prowadzi też Lubelską Regionalną Sieć Wsparcia Imigrantów, która zrzesza organizacje i urzędy zajmujące się tematyką migracyjną w celu lepszej koordynacji ich działań. IPP prowadzi także Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Lublinie. IPP tworzy zespół doświadczonych prawników, którzy świadczą pomoc osobom na granicy, w ośrodkach otwartych oraz strzeżonych dla cudzoziemców. Od 2016 r. Fundacja była zaangażowana w blisko 800 spraw, świadcząc bezpośrednią pomoc cudzoziemcom w ramach procedury uchodźczej. Pracownicy IPP pomagają cudzoziemcom w całej Polsce, obsługując wszystkie ośrodki dla cudzoziemców na terytorium RP, w tym miejsca stworzone w 2021 r. na fali kryzysu na granicy białorusko-polskiej. Fundacja jest jedną z 3 organizacji oferujących nieodpłatną pomoc prawną w procedurach odwoławczych przed Radą ds. Uchodźców. W ramach dotacji instytucjonalnej organizacja planuje m.in. raport nt. sytuacji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej w latach 2020-2022, przygotowanie wniosków do Sądów Okręgowych o zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności, interwencje w Sądach Rejonowych i Okręgowych w sprawach umieszczania cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach umieszczania cudzoziemców w detencji.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel