fbpx
Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO prowadzi serwisy: OKO.press, Archiwum Osiatyńskiego oraz Rule of Law in Poland. Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, stoi na straży zasad demokracji oraz wolności i praw człowieka i obywatela. OKO monitoruje przestrzeganie prawa przez organy władzy publicznej i osoby biorące udział w życiu publicznym, inicjuje ważne tematy w debacie publicznej, działa na rzecz praworządności i demokracji w Polsce, walczy z dezinformacją i sprawdza fakty, prowadzi śledztwa dziennikarskie. OKO.press to niezależnie ogólnopolskie medium obywatelskie z 6,3 miliona odsłon miesięcznie. W 2021 r. opublikowało 559 materiałów na temat sądownictwa i stanu praworządności, 474 teksty poświęcone tematyce praw człowieka, 221 materiałów dotyczących protestów (demonstracje ws. polityki rządu, pandemii COVID-19, zaostrzenia prawa aborcyjnego, SLAPP). Przeprowadziło 196 fact-checków, zaś w lutym 2021 wprowadziło nowy format – debunkingi, czyli weryfikowanie popularnych powszechnie twierdzeń i teorii. W całym 2021 opublikowano 30 debunkingów. Samo Archiwum Osiatyńskiego w 2021 roku opublikowało 393 artykuły na tematy związane z praworządnością i stanem polskiego sądownictwa. W ramach dotacji instytucjonalnej OKO odświeży sposób działania Archiwum Osiatyńskiego oraz anglojęzycznego serwisu Rule of Law in Poland, których celem jest dokładne monitorowanie, zapisanie i sprawozdanie zachowań ludzi i organów władzy i w ten sposób wpływanie na zmianę tych zachowań oraz pomoc wyborcom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Archiwum stanie się think tankiem, zsieciowanym z innymi instytucjami zajmującymi się tematem praworządności w Polsce i na świecie. Pozwoli to na regularny przepływ wiedzy dotyczącej praworządności w Polsce i w UE w językach polskim i angielskim w formie publikowanych kwartalnie raportów, popularyzujących temat i docierających do szerokiej społeczności materiałów multimedialnych.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel