Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO prowadząca serwisy OKO.press, Archiwum Osiatyńskiego i anglojęzyczny Rule of Law in Poland stoi na straży praworządności i zasad demokracji. Działając od 2016 roku, częściowo odpowiedziała na ogromne zapotrzebowanie społeczeństwa polskiego w zakresie dostarczania rzetelnych, zweryfikowanych informacji jako medium oraz punktowanie zamachów na praworządność poprzez ich dogłębną analizę i katalogowanie.
W ciągu 15 miesięcy – od listopada 2022 do lutego 2024 – Fundacja, zgodnie z regularnie weryfikowaną strategią działania, odpowie na potrzebę swojej grupy docelowej oraz grup docelowych organizacji partnerskich i odświeży sposób działania powołanego do życia w grudniu 2017 r. Archiwum Osiatyńskiego.
Archiwum, pierwotnie katalog zamachów na demokrację w Polsce, przez zmiany polityczne i społeczne w całej Unii Europejskiej, wykracza obecnie poza polski kontekst i, zgodnie z przedstawionym planem, zacznie funkcjonować jako unikalny w Polsce think tank, który skuteczniej niż dotąd zsieciuje się z pozostałymi instytucjami zajmującymi się tematem praworządności w Polsce i na świecie. Oparta na współpracy i współkoordynacji praca badaczy i badaczek skupionych wokół Archiwum pozwoli na regularny przepływ wiedzy dotyczącej praworządności w Polsce i w UE w językach polskim i angielskim w formie publikowanych kwartalnie raportów, popularyzujących temat i docierających do szerokiej społeczności materiałów multimedialnych. Publikowanie tych treści, w formatach tekstowych i wideo, na OKO.press pozwoli dotrzeć do milionów odbiorców w Polsce i na świecie. Archiwum – bezpłatne i wolne od elementów komercyjnych – nie tylko spełni funkcję repozytorium wiedzy dla prawników (praktyków i teoretyków), studentów prawa, poszczególnych aktorów życia politycznego i społecznego, niezależnie od pełnionej w nim roli: będzie także ważnym inicjatorem publicznej dyskusji nad stanem praworządności w Polsce i Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel