fbpx
Jestem SoloMamą
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
61 400,00 EUR
Dotacja:
61 400,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, opiekunowie osób zależnych

Z naszego doświadczenia wynika, że młode i nieletnie matki to grupa narażona na wykluczenie społeczne, borykająca się m.in. brakiem akceptacji ze strony rodziny i otoczenia, niskim poziomem gotowości emocjonalnej do roli rodzica i umiejętności pielęgnacyjno–opiekuńczych i wychowawczych, przerwaną edukacją, trudnościami z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Instytucje państwowe zapewniają wsparcie matek i dzieci, brakuje jednak wsparcia zorientowanego na specyfikę macierzyństwa w młodym wieku. Wsparcie finansowe w formie zasiłków jest wsparciem doraźnym i nie powoduje zmian skutkujących trwałą poprawą sytuacji życiowej.
Projekt opowiada na problem nikłego (głównie materialnego) wsparcia młodych mam i ich społecznej stygmatyzacji.
Po przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz potrzeb uczestniczek zapewnimy każdej adekwatne wsparcie (coacha, położnej, seksuologa/żki, pedagoga/żki, prawnika/czki, dietetyka/czki) oraz rozwojowe zajęcia grupowe (warsztaty z położną, prowadzenia gospodarstwa domowego, doradztwa zawodowego, kulinarne, spędzania czasu z dzieckiem, szkoły rodziców). Zainicjujemy działania grup wsparcia. Przeprowadzimy 2 edycje programu: z pierwszej wyłonimy solomamy-liderki, które włączą się w działania na rzecz uczestniczek 2. edycji jako trenerki zmiany i będą wspierać działania specjalistów. Przeprowadzimy kampanię społeczną współtworzoną przez uczestniczki projektu, uświadamiającą społeczności potrzeby i problemy samotnych mam.
Działaniami zostanie objętych 25 młodych, samotnych matek ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu olsztyńskiego.
W wyniku realizacji projektu uczestniczki zdobędą umiejętności i wiedzę pozwalające im na samodzielne sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem i identyfikację z rolą matki. Przygotują się do samodzielności w funkcjonowaniu zawodowym.
Partner – Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste – zajmie się rekrutacją, zapewni udział specjalistów/ek oraz zaopiekuje się dziećmi w czasie zajęć dla matek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel