fbpx
Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Fundacja Nasz Wybór, Warszawa, Polska
Fundacja Zustricz, Warszawa, Polska
Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
143 229,00 EUR
Dotacja:
135 929,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt KOMM (Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich) powstał z myślą o wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej
środowiska mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów w czterech regionach Polski. W początkowej fazie skupiał się na odpowiedzi na
takie wyzwania jak niedostateczna wiedzy aktywistów o funkcjonowaniu w trzecim sektorze, wypalenie, niedostatek zasobów czy brak przestrzeni
do wzajemnego poznania się małych inicjatyw. Po agresji Rosji na Ukrainę, stał się wsparciem zarówno dla tych organizacji, które odpowiadając na
potrzeby osób uchodźczych zwiększyły wielokrotnie zasięg swoich działań, a także dla nowoprzybyłych liderek i liderów ze środowiska
migranckiego dopiero rozpoczynających swoją aktywność w Polsce.
Głównymi beneficjentami projektu byli liderzy i organizacje mniejszościowe oraz migranckie, a także nieformalni aktywiści, lokalne samorządy,
instytucje i grupy nieformalne, które wspierają migrantów.
W ramach projektu KOMM przeprowadzono diagnozę sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich oraz zidentyfikowano bariery w ich
rozwoju. Zorganizowano strategiczne spotkania sieciujące dla członków koalicji, kurs animatorów mniejszości i migrantów, mentoring dla liderów
formalnych i nieformalnych oraz inkubator inicjatyw migrancko-mniejszościowych. Podsumowaniem projektu było Forum Integracji i Współpracy
w Przemyślu.
Główne produkty projektu to raport z diagnozy sytuacji, uczestnictwo 15 osób w kursie animatorów (5 dni szkoleniowych), mentoring dla 12
organizacji, wsparcie dla 15 lokalnych inicjatyw w ramach inkubatora, 12 filmów oraz Forum Partnerstwa i Integracji KOMM.
Dzięki projektowi zwiększyła się aktywność obywatelska wśród liderów i organizacji mniejszościowych oraz migranckich. Uczestnicy zyskali
kompetencje niezbędne do prowadzenia swoich inicjatyw. Powstała koalicja, która może dążyć do aktywizacji mniejszości narodowych i migrantów oraz wpływać na debatę publiczną.
Projekt KOMM zakończył się sukcesem, przyczyniając się do tworzenia ogólnopolskiej sieci NGO mniejszości i migrantów, która może działać jako silny głos środowiska. Efekty projektu mają długoterminowy charakter, ponieważ uczestnicy zdobyli umiejętności i wiedzę, które pozwolą im kontynuować pracę. Wprowadzone zmiany oraz nawiązane relacje i kontakty umożliwiają dalszą współpracę organizacji oraz wypracowanie strategii na kolejne lata.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel