fbpx
Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Fundacja Nasz Wybór, Warszawa, Polska
Fundacja Zustricz, Warszawa, Polska
Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
143 229,00 EUR
Dotacja:
135 929,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

W ciągu ostatnich lat Polska z kraju o ujemnym saldzie migracji zamieniła się w państwo przyciągające cudzoziemców. Na 725 tysięcy osób z innym obywatelstwem niż polskie, ponad 500 tysięcy to Ukraińcy (dane ZUS). Naturalną konsekwencją tych trendów jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród nowych mieszkańców kraju, ale liderom nie zawsze wystarcza zasobów oraz wiedzy na temat funkcjonowania w obcym otoczeniu prawnym. Z drugiej strony organizacje mniejszości narodowych i etnicznych (obywateli polskich) doświadczają kryzysu organizacyjnego związanego z wypaleniem aktywistów, jednocześnie dysponując potencjałem lokalowym i instytucjonalnym (zob. raport Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce, ZUwP, 2019).
Projekt powstał, by połączyć potencjał obu środowisk. Jego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej liderów oraz organizacji mniejszościowych i migranckich w 4 województwach: dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Działania nasze kierujemy zarówno do podmiotów zarejestrowanych, jak i nieformalnych aktywistów. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie aktualnej sytuacji środowiska. W rezultacie diagnozy powstanie raport wraz z rekomendacjami dla lokalnych samorządów. W dalszej kolejności planujemy animowanie partnerstwa na rzecz mniejszości i migrantów (spotkania sieciujące), podnoszenie kwalifikacji kadry pozarządowej (kurs animatorów mniejszościowych i migranckich, mentoring indywidualny dla 12 organizacji/liderów grup nieformalnych, inkubator inicjatyw dla aktywistów NGO) oraz promocję działań i organizacji z regionów (12 portretów filmowych, strona www Koalicji). Zwieńczeniem projektu będzie Forum Partnerstwa i Integracji Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.
Współpraca z trzema partnerami (Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Zustricz oraz przemyski oddział Związku Ukraińców w Polsce) pozwala dotrzeć do szerokiego grona organizacji i grup zainteresowanych projektem i współpracą.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel