Lider w rozwoju
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Opole
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna

Z naszych badań wynika, że młodzi ludzie z województwa opolskiego w większości nie angażują się w żadne działania aktywności obywatelskiej, ponieważ nie mają wystarczającej wiedzy o organizacjach pozarządowych czy też wiary w możliwości, które posiadają. Nie mają poczucia solidarności ze społecznością, ani też odpowiedzialności społecznej.

Odpowiadając na te wyzwania przygotujemy i przeprowadzimy warsztaty dla 60 osób w wieku 15-25 lat z województwa opolskiego. Rozwiniemy ich kompetencje społeczne takie jak aktywne słuchanie, przejrzystą komunikację, rozumienie własnych i cudzych granic i potrzeb oraz zaangażujemy ich w działania na rzecz lokalnej społeczności. Wykorzystywane będą gry oraz różne narzędzia trenerskie, aby uczestnicy/czki mogli w praktyce przećwiczyć to czego się uczą.
Dodatkowo przeprowadzimy warsztaty z końmi metodą Horse Assisted Education, gdzie młode osoby nauczą się od nich umiejętności takich jak komunikacja, intuicja, relacje, kreatywność, czy też przywództwo. Zorganizujemy spotkania młodzieży z przedstawiciel(k)ami 6 organizacji pozarządowych z województwa opolskiego. Pomoże im to w lepszym poznaniu jak działają takie organizacje oraz będzie to dobra okazja do poznania ludzi inspirujących do pracy na rzecz dobra wspólnego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel