fbpx
Lider w rozwoju
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Opole
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna

Z naszych badań wynikało, że młodzi ludzie z województwa opolskiego w większości nie angażowali się w żadne działania aktywności obywatelskiej, ponieważ nie mieli wystarczającej wiedzy o organizacjach pozarządowych czy też wiary w możliwości, które posiadają. Nie mieli poczucia solidarności ze społecznością ani poczucia odpowiedzialności społecznej.

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek w wieku 15-25 lat z województwa opolskiego. Dzięki nim mogli oni rozwinąć kompetencje społeczne takie jak aktywne słuchanie, przejrzystą komunikację oraz rozumienie własnych i cudzych granic oraz potrzeb. Dodatkowo przeprowadziliśmy warsztaty z końmi metodą Horse Assisted Education, gdzie młode osoby uczyły się od nich umiejętności takich jak komunikacja, cierpliwość, intuicja, relacje, kreatywność i przywództwo. Zorganizowaliśmy również spotkania młodzieży z przedstawiciel(k)ami 3 organizacji pozarządowych z województwa opolskiego: Otwarte Klatki, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz Stowarzyszenie “Europa Iuvenis”. Dzięki temu mogli lepiej poznać jak działają takie organizacje, a także osoby inspirujące do pracy na rzecz dobra wspólnego. Uczestnicy/czki zrealizowali w grupach cztery własne małe projekty na rzecz społeczności szkolnej. Na zakończenie zorganizowaliśmy dwie konferencje, na których podsumowaliśmy wszystkie działania projektowe.

Podczas realizacji projektu obserwowaliśmy liczne przemiany wśród uczestników/czek. Młodzież zaczynała się otwierać, szukała nowych pomysłów, następnie sprawdzała możliwości ich realizacji, a także wzrosła ich ogólna chęć do działania. Nauczyli się również samoorganizacji, założyli grupę na Facebooku, gdzie nawet po skończonym projekcie są z nami w ciągłym kontakcie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel