fbpx
#maszwsparcie – kampania reakcyjno-informacyjna
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
25-10-2021 - 23-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 933,00 EUR
Dotacja:
29 933,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem przemocy ze względu na płeć oraz braku wystarczającego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Około 1 mln kobiet w Polsce doświadczyło przemocy – co roku zakładanych jest ponad 70 tys. Niebieskich Kart. Problem ten wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny – władze państwowe nie podejmują żadnych istotnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, a wypowiedzenie przez rząd tzw. konwencji antyprzemocowej stało się realne. Mimo że na terenie Wrocławia działa kilka organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą kobietom doświadczającym przemocy i świadczących m.in. nieodpłatną pomoc prawną, to – biorąc jednak pod uwagę skalę zjawiska – oferta pomocy jest wciąż niewystarczająca. Brakuje również działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w tym obszarze.

W ramach projektu Grantobiorca zapewni kobietom doświadczającym przemocy nieodpłatne wsparcie prawne (270 h). Polegać będzie ono m.in. na sporządzaniu pism procesowych, reprezentacji kobiet w procesach o mobbing czy dyskryminację w pracy, inicjowaniu postępowań karnych, udzielaniu konsultacji osobom zatrzymanym podczas protestów. Równolegle prowadzona będzie kampania społeczna, w ramach której powstanie 25 artykułów dotyczących praw kobiet, 3 wywiady z ekspertami i ekspertkami, 10 spotów oraz 3 webinary.

Z konsultacji prawnych skorzysta 135 kobiet doświadczających przemocy, natomiast kampania będzie skierowana zarówno do kobiet narażonych na przemoc, jak i do całego społeczeństwa, w tym do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy zawodowo (m.in. do osób pracujących w instytucjach pomocowych czy jednostkach samorządu) oraz do dziennikarzy i dziennikarek.

Partnerem w projekcie jest kancelaria prawna, która świadczy poradnictwo dla osób narażonych na dyskryminację, wykluczenie i przemoc. Rola partnera będzie polegała na udzielaniu konsultacji prawnych oraz wsparciu eksperckim kampanii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel