fbpx
#maszwsparcie – kampania reakcyjno-informacyjna
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
25-10-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 933,00 EUR
Dotacja:
29 906,55 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
osoby doświadczające przemocy, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem przemocy ze względu na płeć oraz braku wystarczającego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Około 1 mln kobiet w Polsce doświadczyło przemocy, co roku zakładanych jest ponad 70 tys. Niebieskich Kart. Problem ten wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny – władze państwowe nie podejmują żadnych istotnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, a wypowiedzenie przez rząd tzw. konwencji antyprzemocowej stało się realne. Mimo że na terenie Wrocławia działa kilka organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą kobietom doświadczającym przemocy i świadczących m.in. nieodpłatną pomoc prawną, to – biorąc pod uwagę skalę zjawiska – oferta pomocy jest wciąż niewystarczająca. Brakuje również działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w tym obszarze.

W ramach projektu Grantobiorca, współpracując z kancelarią prawną, zapewnił kobietom doświadczającym przemocy nieodpłatne wsparcie prawne. Z pomocy skorzystały łącznie 142 kobiety. Wsparcie polegało m.in. na udzielaniu konsultacji, sporządzaniu pism procesowych, reprezentacji kobiet w procesach. Najczęściej zgłaszanymi przez klientki problemami były: przemoc ekonomiczna, niealimentacja, przemoc domowa. Równolegle prowadzono kampanię społeczną, w ramach której opublikowano 35 artykułów dotyczących praw kobiet, 6 wywiadów z ekspertami i ekspertkami, przygotowano również 3 webinary oraz spoty. Tematy, jakie zostały poruszone w materiałach, to m.in. przemoc wobec kobiet w czasie pandemii, tzw. „kultura gwałtu”, mizoginia wobec kobiecego sportu, problem incelizmu, stereotypy płciowe, procedura Niebieskiej Karty, psychologiczne i prawne aspekty wyjścia z sytuacji przemocy, przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami, przestępstwo gwałtu.

Nieodpłatną pomocą prawną udało się objąć 142 kobiety, które otrzymały konkretne wsparcie w wychodzeniu z sytuacji przemocy oraz zdobyły wiedzę o przysługujących im prawach oraz instytucjach, które oferują pomoc. Oferta Grantobiorcy uzupełniła ofertę lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i wpłynęła pozytywnie na dostępność wsparcia. Liczne materiały eksperckie są cennym źródłem wiedzy nie tylko dla kobiet, które potrzebują wsparcia, ale również dla specjalistów i specjalistek oraz lokalnych decydentów i decydentek, a także dla społeczeństwa w ogóle.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel