fbpx
Mazowiecka koalicja na rzecz dialogu NGO-JST
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Płońsku, Płońsk, Polska
Fundacja Rosa, Przasnysz, Polska
Okres realizacji:
20-03-2021 - 15-01-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
135 940,00 EUR
Dotacja:
135 940,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Celem projektu „Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST” jest zwiększenie potencjału i stabilności organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, w tym ich zdolności do prowadzenia działań we współpracy z samorządami lokalnymi, ich umiejętności kształtowania otoczenia prawnego i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym, i działań rzeczniczych, poprzez wsparcie NGO oraz urzędników współpracujących z NGO i lokalnych władz samorządowych.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z poprawą współpracy między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. Jak pokazują badania, 82% organizacji w Polsce współpracuje z samorządami lokalnymi, ale tylko 32% określa tę współpracę jako ścisłą. Jak pokazują badania Federacji Mazowia, sytuacja w województwie mazowieckim nie odbiega od średniej ogólnopolskiej. Problemem jest nie tylko brak lokalnych sieci współpracy NGO, które reprezentowałyby interesy podmiotów społecznych i prowadziły działania rzecznicze, ale nawet okazji do tego, by NGO i JST spotykały się ze sobą i rozmawiały o swojej działalności i potrzebach.
Planujemy przeprowadzenie 6 badań lokalnych oraz 6 procesów rozwijających współpracę samorządów i działających na ich terenie organizacji pozarządowych. Do tego będziemy prowadzić działania wspierające (m.in. szkolenia, konferencja, doradztwo) dla podmiotów społecznych i samorządów. Ważnym elementem projektu są działania wspierające urzędników i urzędniczki oraz władze samorządowe w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy z organizacjami. Do nich kierujemy propozycję uczestnictwa w tworzonej sieci urzędników współpracujących z organizacjami.
Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Federacja ROSA są partnerami projektu. Dzięki nim nasze działania są osadzone lokalnie i mamy okazję tworzenia i sprawdzania prototypowych rozwiązań.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel