fbpx
Młodzi różnorodni – Nic o nas bez nas
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
60 730,00 EUR
Dotacja:
60 730,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
dzieci, LGBT+, młodzież, mniejszości, nauczyciele

Szkoła jest miejscem powielania społecznych schematów i postaw, również aktów dyskryminacji. Badania wykazały, że aż 63% uczniów doświadczyło przemocy werbalnej, 33% – przemocy fizycznej, a 7% uczniów dotknęła przemoc fizyczna z użyciem niebezpiecznych narzędzi, powodujących obrażenia ciała (Biuro analiz i dokumentacji, Zespołu Informacji i Statystyk, Kancelarii Senatu z Kwietnia 2012).
Projekt ma celu szerzenie idei akceptacji różnorodności i wzmocnienie szans młodych zagrożonych wykluczeniem ze względu na: orientację seksualną i tożsamość płciową, spektrum autyzmu, pochodzenie etniczne.
Doświadczeni samorzecznicy przeprowadzą działania antydyskryminacyjne w zgodzie z ideą „Nic o nas bez nas” w 2 szkołach podstawowych, 2 szkołach średnich i na 2 uczelniach. Działania obejmą 2 warsztaty dla młodzieży, szkolenie lub webinarium dla nauczycieli oraz debatę z uczniami/studentami i nauczycielami, której celem będzie podkreślenie praw uczniów/studentów i zwiększenie równych szans w szkołach.
Zaplanowano także warsztaty rozwojowe i konsultacje dla młodych self-adwokatów (4 osoby z każdej grupy) pod okiem mentora-samorzecznika z danej grupy , których zwieńczeniem będą ogólnodostępne webinary. Przeprowadzimy też kampanię społeczną „Młodzi różnorodni – Nic o nas bez nas” promująca akceptację różnorodności oraz ogólnopolską konferencję ukazującą rezultaty projektu.
Bezpośrednimi działaniami obejmiemy 300 osób. Przeszkolimy 12 self-adwokatów i 30 nauczycieli., Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość potrzeby akceptacji różnorodności wśród młodych oraz kadry szkolnej i akademickiej.
Partnerzy projektu specjalizują się w działaniach antydyskryminacyjnych oraz pomocy osobom nieheteroseksualnym (Poradnia Psychologiczna Synergia), przeciwdziałaniu postawom ksenofobicznym, uprzedzeniom i rasizmowi (Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego). Ich członkami są self-adwokaci, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel