Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
14 500 EUR
Dotacja:
14 500 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież

Według naszych obserwacji i analizy sytuacji w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie), większość gmin nie posiada oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Dodatkowo tereny te charakteryzują się wysokim zanieczyszczeniem powietrza, spowodowanym przede wszystkim spalaniem śmieci. Oprócz tego śmieci często wywożone są do pobliskich lasów.

Odpowiadamy na te dwa problemy angażując uczniów i uczennice wraz z rodzinami z sześciu miejscowości w akcję sprzątania okolicznych łąk i lasów. Przeprowadzimy debatą oksfordzką dla uczniów/uczennic i nauczycieli/ek dotyczącą wywożenia śmieci do lasu. Następnie młodzież poprowadzi zajęcia w przedszkolach ze swoich wsi o tym jak dbać o środowisko. Dodatkowo, zorganizujemy cykl warsztatów dotyczących komunikacji w klasie, wystąpień publicznych, prowadzenia kampanii społecznych i montażu prostych filmików. Następnie grupa młodzieży z każdej miejscowości stworzy krótki film o dbaniu o lokalne środowisko. Zamknięciem projektu będzie spotkanie w każdej z sześciu szkół, na które zostaną zaproszone osoby reprezentujące urząd gminy, parafię, Nadleśnictwo Siedlce oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Młodzież podzieli się swoimi wrażeniami i zaprezentuje efekty swojej pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel