fbpx
Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych.
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-09-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 400,00 EUR
Dotacja:
124 900,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt porusza jeden z najważniejszych problemów sektora pozarządowego w Polsce: brak stabilności zatrudnienia. Jest projektem pilotażowym, obejmuje teren woj. pomorskiego.

Niestabilność zatrudnienia jest jednym z kluczowych problemów zgłaszanych przez pracowników organizacji. Wskazują na to dane pochodzące z raportów badawczych. Kondycja pracowników NGO jest zła, a pandemia pogorszyła ją jeszcze bardziej. Obecnie niemal co druga organizacja zmaga się z utrzymaniem stabilności finansowej, a 34% organizacji boryka się z problemem wypłacania wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę. W przypadku a osobów zatrudnionym na umowy cywilnoprawne wskaźnik ten wynosi aż 45%. U ponad połowy aktywnych organizacji pozarządowych niestabilność zatrudnienia generuje trudności zagrażające ich istnieniu.

Projekt zakłada powołanie i wzmacnianie w sektorze pozarządowym ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie się zachowań liderów i pracowników organizacji pozarządowych. Sprawdzimy czy i w jakim stopniu podmioty podejmują działania zwiększające stabilność zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz jaki przynoszą one ostatecznie skutek. Dzięki realizacji projektu powstanie też ogólnodostępne opracowanie, zbierające dobre praktyki i wytyczne do działań.

Mamy świadomość, że realizując nasz projekt, nie zmienimy diametralnie sytuacji pracowników organizacji, liczymy jednak na to, że zainicjowany ruch sojuszniczy, unaoczni liderkom i liderom NGO oraz władzom samorządowym, że problem istnieje i ma swoje poważne konsekwencje. Dzięki temu pojawi się szansa na wdrożenie z czasem konkretnych rozwiązań, które przyczynią się do tego, aby prawa pracowników sektora NGO byłyby respektowane. Działania zaplanowaliśmy i zrealizujemy z partnerem: Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych, która ma łatwy dostęp do odbiorców projektu i odpowiada w ramach projektu za sieciowanie sojuszników oraz promocję.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel