Nie krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Goleniów
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-12-2021
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 826 EUR
Dotacja:
24 826 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
młodzież, profesjonaliści

Ośrodki Kuratorskie funkcjonują na podstawie rozporządzenia z 2001 roku, które przed 20 lat nie zostało zaktualizowane. Rozporządzenie nie jest adekwatne do współczesnej młodzieży ani nie zawiera żadnych zapisów odnośnie przeciwdziałania dyskryminacji ani podnoszenia świadomości prawnej młodzieży. Tymczasem zjawisko dyskryminacji w Polsce nasila się, a sprawcami jest bardzo często młodzież o niskiej świadomości. O potrzebie rozwijania nowych, skutecznych metod pracy z trudną młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich mówił w 2018 roku Rzecznik Praw Dziecka. Zapotrzebowanie wychowawców na nowe metody i narzędzia jest bardzo duże.
Celem projektu jest przeszkolenie 30 wychowawców z 15 Ośrodków Kuratorskich w Polsce (po 2 osoby z każdego). Szkolenia będą dotyczyć narzędzi i metod Treningów Zastępowania Agresji, z uwzględnieniem treningu wnioskowania moralnego, którego skuteczność jest potwierdzona na całym świecie. Wychowawcy uzyskają międzynarodowy Certyfikat Trenera Treningów Zastępowania Agresji. Przeszkolone osoby w będą wdrażały powyższe narzędzie pracy z młodzieżą, która ma niską świadomość swoich praw i która dopuszcza się aktów dyskryminacji wobec innych. Ponadto, Ośrodki Kuratorskie nawiążą współpracę z lokalnymi organizacjami i działaczami, aby wspólnie przeprowadzić kampanię przeciwdziałającą dyskryminacji i ochrony praw człowieka w swoich społecznościach. Całość podsumowana zostanie konferencją łączącą środowisko wychowawców, organizacji i naukowców z całej Polski. Powstanie publikacja „Bank Dobrych Praktyk”, która zostanie rozesłany do wszystkich Ośrodków Kuratorskich w Polsce i będzie materiałem do działań rzeczniczych wobec instytucji rządowych, np. Ministerstwa Sprawiedliwości.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel