fbpx
Nie krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Goleniów
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 826,00 EUR
Dotacja:
24 519,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
młodzież, profesjonaliści

Ośrodki kuratorskie to placówki prowadzące działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną dla nieletnich. Do ośrodków trafiają nieletni na podstawie orzeczeń sądowych w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego, stosowaną przemocą rówieśniczą, agresją, czynami karalnymi. W Polsce funkcjonuje 97 ośrodków kuratorskich dla młodzieży. Tymczasem prawo dotyczące funkcjonowania ośrodków kuratorskich w Polsce jest przestarzałe (2001 r.) i nieadekwatne do współczesnych wyzwań. Brakuje w nim m.in. zapisów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji czy edukacji prawnej młodzieży. Jednocześnie kuratorom pracującym w ośrodkach kryzysowych brakuje skutecznych i atrakcyjnych narzędzi z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wśród młodzieży (Rzecznik Praw Dziecka, 2018 r.).
W ramach projektu 28 wychowawców i wychowawczyń z 14 ośrodków kuratorskich w Polsce wzięło udział w certyfikowanym Treningu Zastępowania Agresji ART-TZA. Następnie, dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom, osoby uczestniczące w szkoleniu przeprowadziły mikrokampanie społeczne w partnerstwach z lokalnymi instytucjami. Kampanie, których tematyka często dotyczyła właśnie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, skierowane były do młodzieży z ośrodków, młodzieży lokalnej i szerzej do lokalnej społeczności. W sumie przeprowadzono 9 takich kampanii. Na koniec projektu Grantobiorca zorganizował konferencję w Warszawie, w której wzięło udział 80 osób pracujących z młodzieżą doświadczającą różnych trudności. Wydano również broszurę z dobrymi praktykami i rozesłano ją do instytucji pracujących z młodzieżą.
Dzięki udziałowi w projekcie wychowawcy i wychowawczynie podnieśli swoje umiejętności z zakresu pracy z młodzieżą, w tym dotyczące reagowania na dyskryminację oraz pracy ze sprawcami przemocy motywowanej uprzedzeniami i nienawiścią. Młodzież korzystająca ze wsparcia ośrodków kuratorskich rozwinęła swoje kompetencje społeczne, zdobyła wiedzę nt. zjawiska dyskryminacji i podniosła swoją wrażliwość. Konferencja podsumowująca była wydarzeniem sieciującym środowisko wychowawców i wychowawczyń z ośrodków kuratorskich, organizacji i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą. Powstała w ramach projektu publikacja ma w przyszłości posłużyć jako materiał do działań rzeczniczych zmierzających do zmiany prawa o funkcjonowaniu ośrodków kuratorskich.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel