fbpx
Obywatelski audyt zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Klimaalliansen, Kristiansand, Norwegia
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
81 455,00 EUR
Dotacja:
81 455,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, młodzież, samorządowcy, społeczność lokalna

W ostatnich latach, realizując projekty w różnych częściach Polski, mieliśmy okazję przyjrzeć się aktywności społecznej w kilku miastach. Największy rozdźwięk między aspiracjami i zaangażowaniem młodzieży a zaangażowaniem samorządu w sprawy zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych dostrzegliśmy w Pionkach (woj. mazowieckie). W 2018 roku miała tam miejsce awaria zakładu oczyszczania i została zatruta lokalna rzeka. Dla zmniejszenia negatywnych skutków zanieczyszczenia młodzież rozpowszechniała na osiedlach informację, jak zmniejszyć zużycie wody. Mimo chęci młodych osób, samorząd w małym stopniu wspierał ich inicjatywy i nie oferował stałego wsparcia mieszkańcom/nkom, którzy chcieliby działać na rzecz środowiska. Konkursy programów rządowych promowane przez urząd miasta często były niedostępne dla młodzieży, ponieważ wymagały wkładu własnego.
Stworzyliśmy więc w Pionkach zespół składający się z 20 młodzieżowych aktywistów/ek, głównie z samorządów szkolnych trzech szkół średnich. Przeprowadziliśmy cykl warsztatów z planowania i realizacji projektów lokalnych, zakładania stowarzyszenia, tworzenia strategii klimatycznej i rozwijania umiejętności dziennikarskich. Celem warsztatów było stworzenie młodzieżowej wizji miasta na rok 2030 oraz audyt samorządu i firm komunalnych pod kątem wspierania mieszkańców/nek w działaniach ekologicznych i adaptacji do zmian klimatycznych. Młodzież oceniła aktualne dokumenty strategiczne miasta oraz w konsultacji z firmami komunalnymi przeprowadziła przegląd ich działań edukacyjnych i wsparcia finansowego dla mieszkańców/nek.
Zorganizowaliśmy również wizytę do naszego partnera w Norwegii – Klimaalliansen, podczas której dowiedzieliśmy się o zmianach nawyków mieszkańców/nek miast na bardziej przyjazne klimatowi, a podczas wizyty partnera w Pionkach – o tworzeniu ogrodu społecznościowego i samowystarczalności żywieniowej w warunkach miejskich.
Wskutek naszego projektu powstało stowarzyszenie lokalne „Zielone Światło”, którego celem jest kontynuacja podjętych przez nas działań. Ponadto został założony trwały ogród społecznościowy, gdzie można prowadzić warsztaty i obserwować jego pielęgnację wykorzystującą zrównoważone techniki upraw.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel