fbpx
Obywatelski audyt zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Klimaalliansen, Kristiansand, Norwegia
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
81 455,00 EUR
Dotacja:
81 455,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, młodzież, samorządowcy, społeczność lokalna

W ostatnich latach realizując projekty w różnych częściach Polski mieliśmy okazję przyjrzeć się aktywności społecznej w kilku miastach. Największy – spośród miejsc, w których byliśmy- rozdźwięk między aspiracjami i zaangażowaniem młodzieży a zaangażowaniem samorządu w sprawy zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych dostrzegliśmy w Pionkach (woj. mazowieckie). W 2018 roku miała tam miejsce awaria zakładu oczyszczania i została zatruta lokalna rzeka. Dla zmniejszenia negatywnych skutków zanieczyszczenia młodzież rozpowszechniała na osiedlach informację jak zmniejszyć zużycie wody. Mimo chęci młodych osób w Pionkach, samorząd w małym stopniu wspiera ich inicjatywy i nie oferuje stałego wsparcia mieszkańcom/nkom, którzy chcieliby działać na rzecz środowiska. Konkursy programów rządowych promowane przez urząd miasta są często niedostępne dla młodzieży, ponieważ wymagają wkładu własnego.
Zorganizujemy w Pionkach zespół młodzieżowych aktywistów/ek, głównie z samorządów trzech szkół średnich i Strajku Klimatycznego. Przeprowadzimy cykl warsztatów z tworzenia projektów lokalnych, tworzenia stowarzyszenia czy tworzenia strategii klimatycznej i rozwijających umiejętności dziennikarskie. Celem warsztatów będzie stworzenie młodzieżowej wizji miasta na rok 2030 oraz audyt samorządu i firm komunalnych pod kątem wspierania mieszkańców/nek w działaniach ekologicznych i adaptacji do zmian klimatycznych. Młodzież oceni aktualne dokumenty strategiczne miasta oraz w konsultacji z firmami komunalnymi przeprowadzi przegląd ich działań edukacyjnych i wsparcia finansowego dla mieszkańców/nek.
Zorganizujemy wizytę do naszego partnera w Norwegii – Klimaalliansen, podczas której dowiemy się o zmianach nawyków mieszkańców/nek miast na bardziej przyjazne klimatowi, a podczas wizyty partnera w Pionkach – o tworzeniu ogrodu społecznościowego i samowystarczalności żywieniowej w warunkach miejskich.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel