fbpx
Oddajmy parki narodowi
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania na rzecz ochrony środowiska, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że brakuje kompleksowych działań na rzecz ochrony i lepszego funkcjonowania parków narodowych (PN) w Polsce. Obecny system prawny zapobiega tworzeniu nowych parków i powiększaniu obecnych, a parki zmagają się ze stałym niedofinansowaniem swojej działalności. Zdarza się, że wysokie stanowiska są obsadzane ze względu na polityczne powiązania, bez uwzględniania niezbędnej wiedzy przyrodniczej. Widzimy, że funkcjonowanie PN często wzbudza niechęć samorządów oraz leśników i myśliwych, mimo że większość Polek i Polaków popiera działania na rzecz PN (w przypadku Puszczy Białowieskiej – badania opinii publicznej z 2018 przeprowadzone przez Kantar Public, wskazały, że 84% ankietowanych jest za poszerzeniem PN na cały obszar puszczy). Jednocześnie brakuje działań budujących komunikację między różnymi grupami działającymi wokół PN i adresujących obecne konflikty.

Odpowiemy na te problemy, organizując dwa cykle warsztatów z mediatorem/ką dla przedstawicieli/ek zarówno parków narodowych jak i samorządów w 5 lokalizacjach w Polsce, gdzie temat PN generuje największe konflikty. Na warsztatach zbierzemy postulaty uczestników/czek i wypracujemy propozycje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu PN. Przeprowadzimy badania ankietowe i spotkania konsultacyjne wśród byłych i obecnych pracowników PN, żeby dowiedzieć się jakie są ich obawy, oczekiwania i propozycje zmian. Do konsultacji zaprosimy również związki zawodowe. Przeprowadzimy kampanię społeczną o tym jakie problemy i szanse wiążą się z funkcjonowaniem obszarów chronionych. Stworzymy białą księgę z propozycjami zmian w prawie, którą zaprezentujemy na konferencji, na którą zaprosimy polityków, samorządówców, przedstawicieli/ki PN, świata nauki i mediów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel