fbpx
Odetchnij, jesteś u siebie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kielce
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
02-11-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 800,00 EUR
Dotacja:
27 800,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
LGBT+, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i wykluczenia osób LGBT+ w Kielcach. W ostatnim czasie w Kielcach społeczność LGBT+ doświadczyła ogromnej przemocy symbolicznej związanej z projektem tęczowych ławeczek realizowanym w przestrzeni publicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt wywołał szereg homofobicznych reakcji mediów i lokalnych polityków. Dyskusja wokół zagrożeń jakie niesie ze sobą kolorowy mebel doprowadziła do wpisania w regulamin przyszłego budżetu zakazu proponowanie projektów „ideologicznych”, a tuż po postawieniu ławek w różnych lokalizacjach doszło do ich dewastacji. Na ławkach wypisywano obraźliwe hasła atakujące osoby LGBT+, niszczono je, podpalano, wyrywano. Jednocześnie nikt z władz miasta nie odniósł się bezpośrednio do homofobii i nienawiści, jaką motywowany był wandalizm. Mimo apelów Grantobiorcy do Prezydenta i Rady Miasta o zainicjowanie kampanii antydyskryminacyjnej, władze pozostały bierne. Co więcej w samych Kielcach brakuje oferty wzmacniającej i integrującej społeczność LGBT+.

Projekt obejmował inicjatywy zmierzające do zwiększenia widoczności osób LGBT+ oraz zapewnienia im wsparcia psychologicznego oraz bezpiecznej przestrzeni do spotkań. Grantobiorca przeprowadził szereg działań wspierających osoby LGBT + w Kielcach i regionie, w tym cykl otwartych spotkań integracyjnych i samorozwojowych (medytacja, joga, spotkania filmowe i dyskusje, piknik, zajęcia taneczne, kuchnia społeczna), konsultacje psychologiczne oraz 4 warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet. Zorganizowano również warsztaty antydyskryminacyjne dla lokalnych urzędników i urzędniczek oraz nauczycieli i nauczycielek. Uzupełnieniem tych działań była outdoorowa kampania społeczno-informacyjna zwiększająca widoczność osób LGBT+ w Kielcach.

Z projektu skorzystały różne grupy osób – przede wszystkim lokalna społeczność LGBT+, ale również aktywiści i aktywistki, nauczycielki i nauczyciele oraz urzędnicy i urzędniczki z regionu. Wzrosła widoczność osób LGBT+ w Kielcach oraz wiedza dotycząca dyskryminacji osób LGBT+. Osoby uczestniczące w warsztatach edukacyjnych podniosły swoje kompetencje rozpoznawania homofobii oraz reagowania na nią. Z kolei osoby LGBT+ uczyły się identyfikacji symptomów kryzysu i radzenia sobie z problemami psychicznymi, a spotkania integracyjne zbliżyły społeczność.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel