fbpx
Odetchnij, jesteś u siebie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kielce
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 800,00 EUR
Dotacja:
27 800,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
LGBT+, profesjonaliści

„Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na zwiększenie widoczności osób LGBT+ oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz bezpiecznej przestrzeni do spotkań dla młodych i dorosłych osób z grupy narażonej na wykluczenie. Prowincja Równości będzie prowadzić działania wspierające osoby LGBT + w Kielcach i regionie (cykl spotkań integracyjnych otwartych dla chętnych, warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet oraz zajęcia psychoedukacyjne połączone z dyżurami terapeutycznymi), zorganizuje warsztaty antydyskryminacyjne dla urzędników i nauczycieli oraz zrealizuje outdoorową kampanię społeczną (plakaty wzywające do otwartości i akceptacji). Kampania społeczno-informacyjna umożliwi nam bycie widocznymi, a dzięki spotkaniom prowadzonym przez specjalistów zagwarantujemy odbiorcom zarówno wsparcie w samorozwoju (warsztaty dedykowane osobom LGBT+ dotyczące ważnych dla nas tematów), jak i pomoc w sytuacjach kryzysowych (zajęcia psychoedukacyjne, dyżury terapeutyczne). Dodatkowo nasz stały partner – Centrum Wolontariatu przeszkoli antydyskryminacyjnie swoich pracowników, przygotuje zapisy dotyczące równego traktowania i wprowadzi je w ramach uchwały Zarządu w życie dając przykład innym miejskim organizacjom. Centrum Wolontariatu wesprze także Prowincję w poszukiwaniu wolontariuszy chętnych do działań na rzecz osób LGBT+, a także zapewni szkolenia dla koordynatorów wolontariatu i te związane z zarządzaniem zespołem. Zaplanowane zadania przyczynią się do realizacji misji przez obie zaangażowane organizacje i przyniosą odbiorcom naszych działań wymierne korzyści (wzrost wiedzy dotyczącej dyskryminacji osób LGBT+; umiejętności rozpoznawania symptomów kryzysu i wzrost kompetencji do radzenia sobie z problemami psychicznymi; kształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla różnorodności społecznej w mieście i w regionie)

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel