Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Niniejsza strategia dotyczy rozwoju działań rzeczniczych Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Polsce i w Europie. W latach 2022-2023 zapowiadają się wydarzenia, które mogą mieć ogromny wpływ na cały sektor. Są to czekające na wybory parlamentarne debaty i propozycje wprowadzenia dialogu obywatelskiego, nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach czy zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego. Z kolei w Unii Europejskiej dyskutuje się o statusie europejskiego stowarzyszenia i lobbowana jest strategia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. OFOP powinien być profesjonalnie zaangażowana w to, co się dzieje. Dodatkowo widzimy potrzebę podniesienia poziomy naszej komunikacji, która nie tylko wspiera rzecznictwo, ale też buduje nasz wizerunek. A ten z kolei sprawia, że prawodawcy bardziej się z nami liczą. W związku z tym planujemy działać w trzech obszarach:

Wzmocnienia efektywności rzeczniczej OFOP na poziomie ogólnopolskim i krajowym poprzez dbanie o relacje z parlamentarzystami, stały monitoring zmian prawnych oraz podejmowanie własnych inicjatyw.

Wzmocnienia pozycji OFOP w rzecznictwie na poziomie UE – poprzez aktywny udział w debacie europejskiej i przekazywanie rzetelnych informacji z Polski do UE i z UE do Polski.

Wzmocnienie komunikacji – stworzenie strategii komunikacji i uproszczenie języka, aby angażować więcej osób do wspólnej pracy z nami.
Projekt jest adresowany do polityków i mediów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel