fbpx
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jest niezależną politycznie ogólnopolską federacją, zrzeszającą ponad 130 organizacji (a pośrednio – ponad 1.100 organizacji członkowskich). Jej członkowie działają na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w obszarach rzecznictwa III sektora, działań strażniczych, praw człowieka, integracji społecznej, ekologii. W ramach OFOP działa inicjatywa Nasz Rzecznik, dzięki której uspołeczniane są działania biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem OFOP jest rzecznictwo interesów środowiska pozarządowego, tworzenie przestrzeni do dialogu obywatelskiego dotyczącego tożsamości i zasad działania organizacji oraz wspieranie aktywności obywateli/lek zorganizowanych w formie stowarzyszeń i fundacji. OFOP monitoruje i postuluje zmiany w prawie i politykach publicznych, wspiera udział organizacji w procesie integracji europejskiej, animuje dyskusje wokół wartości i tożsamości oraz standardów działania organizacji społecznych. Sukcesy ostatnich lat to m.in. wprowadzenie przepisów o uproszczonej księgowości, nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach, zablokowanie niekorzystnych przepisów dotyczących zbiórek publicznych. OFOP przygotowuje kilka stanowisk miesięcznie w sprawach ważnych dla sektora. Wspiera NGO delegujące swoich przedstawicieli m.in. do komitetów monitorujących i ciał dialogu, oferując im wszechstronne wsparcie, jak również monitorując ich aktywność i skuteczność w reprezentacji sektora. Prowadzi sieć ds. partnerstwa i funduszy europejskich, zrzeszającą ponad 200 przedstawicieli organizacji, zajmującą się włączaniem społeczeństwa obywatelskiego w proces kształtowania Polityki Spójności. Dzięki dotacji instytucjonalnej OFOP planuje rozwój działań komunikacyjnych, wzmocnienie działalności rzeczniczej na poziomie krajowym (m.in. stały monitoring zmian prawnych oraz podejmowanie własnych inicjatyw) oraz na poziomie UE (aktywny udział w debacie europejskiej i przekazywanie rzetelnych informacji z Polski do UE i z UE do Polski).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel