fbpx
OSP – potencjał młodych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
08-03-2021 - 30-09-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
132 500,00 EUR
Dotacja:
132 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt „OSP – potencjał młodych” odpowiadał na potrzebę szerszego udziału młodych ludzi w zarządzaniu w ochotniczych strażach pożarnych (OSP). To organizacje często oparte wręcz na dowódczym modelu zarządzania. Problemy demograficzne i migracje ludności wiejskiej pogorszyły potencjał ludzki w lokalnych społecznościach (luka pokoleniowa w OSP). Młodych ludzi odstrasza również rosnąca biurokracja, obowiązki zarządcze, które wymagają od nich ponadprzeciętnego zaangażowania.

Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia pogłębionego badania środowiska OSP, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Podstawowym działaniem projektu była Szkoła Liderów OSP. To przedsięwzięcie szkoleniowo-warsztatowe (umiejętności liderskie, komunikacyjne, zarządcze). Dodatkowo uczestnicy brali udział w wizytach studyjnych, otrzymali wsparcie doradcze. Szkołę Liderów OSP ukończyło 54 przedstawicieli/ek OSP, czyli 108 osób (tandem: młody lider/ka i osoba pracująca z młodzieżą w OSP). W otwartych działaniach projektu, przede wszystkim poradnictwie dla OSP tj. webinary, live’y, teksty itp. mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (udział 2224 OSP). W ramach poradnictwa przygotowano m.in. 9 tekstów publicystycznych, badawczych, 10 tekstów poradniczych, 21 materiałów edukacyjnych (infografiki, nagrania webinarów, animacje).

Z perspektywy Związku OSP RP projekt zakończył się sukcesem. Poszerzone i uatrakcyjnione zostało poradnictwo formalno-prawne, nastąpił wzrost kompetencji liderskich u setki druhen i druhów, podejmowane są wzmożone działania sieciujące liderów i liderki w strażach. Wzmocnione zostały organizacje, które skorzystały z działań projektu. Poprawie uległ system komunikacji w Związku OSP RP – śmielej wykorzystujemy narzędzia do komunikacji zdalnej, nawiązujemy bezpośrednie relacje z OSP.

Dzięki projektowi zaszła istotna zmiana w sektorze OSP. Przede wszystkim ponad setka liderów otrzymała umiejętności liderskie, które pozwolą na multiplikowanie dobrych praktyk, wdrożenie modelu otwartego lidera w kolejnych OSP. Drugą istotną zmianą jest uświadomienie strażakom i strażaczkom, że OSP to też organizacje pozarządowe. Stąd tak istotna integracja ze środowiskiem ngo i partnerstwo ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.

Osiągnięte zmiany będą miały charakter długoterminowy. Wskazuje na to przede wszystkim świadomość potrzeby w środowisku strażackim oraz aktualność produktów projektu przez dłuższy czas. Na tym możemy budować regularną, kompleksową i atrakcyjną ofertę wsparcia OSP.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel