fbpx
OSP – potencjał młodych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
08-03-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
132 500,00 EUR
Dotacja:
132 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Realizacja naszego projektu jest potrzebna z uwagi na niedostateczne wsparcie ochotniczych straży pożarnych (OSP) w zakresie zarządzania oraz ich problemy kadrowe, w szczególności – konieczność odmłodzenia kadry zarządzającej. Rzutuje to na cały ruch OSP jako lokalnych organizacji pozarządowych realizujących również wiele pozaratowniczych celów ważnych społecznie.
A że jest to potrzebne i ważne, świadczą nie tylko wewnętrzne informacje wnioskodawcy, ale i dane z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenia Klon/Jawor “OSP – Lokalne Centra Kultury”, wg których 48% respondentów zauważa niedoskonałości w zarządzaniu organizacjami (np. zbyt liderski styl kierowania), wpływające na funkcjonowanie OSP w społecznościach lokalnych. Zwracają też uwagę na brak wykwalifikowanej kadry do pracy z młodzieżą czy zerwanie współpracy pokoleniowej.
Aby zmierzyć się z tymi problemami, planujemy organizację pilotażowego programu edukacyjnego dla młodzieżowych liderów i osób pracujących z młodzieżą pn. „Szkoła liderów OSP”. Skorzysta z niego 100 osób (w tym połowa w wieku 16-25 lat) z 50 organizacji. Ponadto planujemy przeprowadzenie badania ochotniczych straży pożarnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży, poradnictwo formalno-prawne oraz przebudowę strony internetowej Związku OSP RP.
Zakładamy, że ponad 1000 OSP skorzysta z poradnictwa i wsparcia eksperckiego, a dzięki naszym działaniom nie tylko poprawi się jakość zarządzania organizacjami czy skuteczność ich działań w społecznościach lokalnych, ale też wzrośnie liczba młodych ludzi zaangażowanych w działania OSP i zarządzających poszczególnymi organizacjami.
Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, dzięki czemu uzyskamy profesjonalne wsparcie nie tylko w części badawczej naszego projektu, ale również skorzystamy z doświadczeń partnera z zakresu udzielania wsparcia eksperckiego, prowadzenia warsztatów i konsultacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel