fbpx
Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 808,00 EUR
Dotacja:
22 410,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
seniorzy

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych. Osoby 60+ to aż 29% populacji Gdyni (GUS). Problemem, z którym boryka się wiele z nich, jest samotność. Seniorzy i seniorki mieszkają bowiem w gospodarstwach jednopokoleniowych – aż 1/3 żyje w pojedynkę. Rzadko uczestniczą w życiu społecznym, często brak im wiary w siebie i swoje możliwości. Z danych Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku wynika, że 15% seniorów i seniorek interesuje się wolontariatem, a 2% inicjowało oddolne działania. Brak aktywności wynika również z niewiedzy, a problem potęguje wykluczenie cyfrowe, które utrudnia dostęp do informacji o aktywnościach społecznych. Jednocześnie wciąż brakuje działań aktywizujących seniorów i seniorki, które bazowałyby na ich potencjale i miały charakter integracyjny.

W ramach projektu seniorzy i seniorki wzięli udział w szeregu warsztatów i spotkań rozwojowych, w tym w psychologicznych spotkaniach „Odkryj swój potencjał i działań”, kursie komputerowym podnoszącym kompetencje korzystania z Internetu czy warsztatach „Zaplanuj, zorganizuj i działaj!” dotyczących realizacji inicjatyw społecznych. Kilkanaście spotkań Grupy Rozwoju Osobistego dotyczyło m. in. komunikacji niewerbalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów. W rezultacie powstały 4 lokalne miniinicjatywy przygotowane i zrealizowane przez seniorów i seniorki, w tym wycieczki, zajęcia muzyczne, spotkania tematyczne. Uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w spotkaniach z 5 instytucjami miejskimi, które swoją ofertą obejmują osoby 60+ (np. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Centrum Aktywności Seniora), a także w 8 spotkaniach integracyjnych, dzięki którym skorzystali z oferty kulturalnej miasta. Ważnym elementem projektu było 6 tzw. Festiwali Wymiany służących integracji oraz wymianie umiejętności i usług. Uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystali również z indywidualnego wsparcia psychologiczne i pomocy w obsłudze nowych technologii.

Dzięki udziałowi w projekcie 34 osoby 60+ z Trójmiasta zwiększyły swoją aktywność społeczną i stworzyły samopomocową sieć wsparcia. Podniosły wiarę w swoje możliwości i motywację do działań społecznych, rozwinęły również swoje kompetencje planowania i realizacji działań społecznych, a także korzystania z nowych technologii. Ważnym elementem był również udział młodych wolontariuszy i wolontariuszek pełniących rolę asystentek i asystentów, dzięki czemu projekt posłużył wymianie doświadczeń i integracji międzypokoleniowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel