Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 28-02-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 808 EUR
Dotacja:
26 808 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
seniorzy

Osoby 60+ to aż 29% mieszkańców Gdyni (GUS-BDL 2019). Wg badań Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich z 2018 samotność to jeden z ich największych problemów. Seniorzy/ki mieszkają w gospodarstwach jednopokoleniowych, 1/3 mieszka samotnie, biernie spędzają czas, doskwiera im lęk, poczucie bycia niepotrzebnym, nuda, wycofują się z życia społecznego. Sytuacja wymaga podjęcia działań aktywizujących seniorów/ki, korzystających z ich potencjału i zwiększających samodzielność.
Projekt odpowiada na potrzeby gdyńskich seniorów/ek, w zakresie integracji rówieśniczej i międzypokoleniowej, otwarcia na potrzeby innych, zwiększenia aktywności i motywacji do działania na rzecz społeczności oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Celem działań jest zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
Senior(k)om proponujemy udział w zajęciach rozwojowych:2 warsztaty psychologiczne i 10 komputerowych. Zapewniamy indywidualne wsparcie psychologiczne i pomoc wolontariuszy/ek w obsłudze nowych technologii. Poprowadzimy Grupę Rozwoju Osobistego. Wynikiem warsztatów „Zaplanuj, zorganizuj i działaj!” będą własne projekty Festiwali Wymiany i Mini Inicjatyw, które seniorzy/ki zrealizują przy wsparciu wolontariuszy/ek w swoich społecznościach. Zaplanowano też zdalne spotkania z radnymi i przedstawiciel(k)ami jednostek miejskich i spotkania integracyjne „Z seniorem przy kawie”. Odbędzie się 6 Festiwali Wymiany służących integracji wszystkich uczestników/czek i umówieniu się na wykonanie usług.
W projekcie weźmie udział 30 osób 60+ z Gdyni, przy wsparciu młodych wolontariuszy/ek.
Korzyściami z przeprowadzonych działań będą: wzrost aktywności społecznej, umiejętności korzystania z nowych technologii, organizacji wydarzeń i zarządzania projektami, rozbudowa sieci wsparcia społecznego, wzrost samooceny, poczucia wpływu i sprawczości wśród minimum 23 uczestników/czek projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel