fbpx
Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
EAPN á Íslandi, Reykjavík, Islandia
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 816,00 EUR
Dotacja:
84 816,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania rzecznicze, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby ubogie

Szacuje się, że w Polsce około ok.17% społeczeństwa zmaga się na co dzień z ubóstwem, a w konsekwencji często z wykluczeniem z życia społecznego i stygmatyzacją. Potrzebę włączania tych grup oraz organizacji pracujących z nimi w działania na rzecz projektowania rozwiązań, strategii i programów przeciwdziałających wykluczeniu podkreśla Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć, 2020), która oceniła, że takie działania w Polsce są realizowane w niewystarczającym stopniu (Raport 2019).

Odpowiadając na ten problem chcemy zwiększyć kompetencje i wzmocnić głos osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz organizacji socjalnych w rozwiązywaniu problemów ubóstwa i dostępu do usług społecznych.

Zorganizujemy wspólne dyskusje różnych środowisk na temat ubóstwa i wykluczenia (4 spotkania Grup Partycypacyjnych – wypracowanie stanowisk dla władz, 4 debaty regionalne z wizytami studyjnymi). Wyłonimy grupę 5 self-adwokatów/ek (2 spotkania), która zaangażuje się w pracę nad: raportami dotyczącymi ubóstwa w Polsce(2021-2022), broszurami dotyczącymi prawa dostępu do usług społecznych oraz „Przewodnikiem odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach” dla dziennikarzy. Przeprowadzimy konkursu dla dziennikarzy na najlepszy artykuł/reportaż/audycję o ubóstwie. Zorganizujemy 2 spotkania organizacji socjalnych oraz wydawać będziemy comiesięczny biuletyn informacyjny.

Efektem będzie wzmocnienie merytoryczne organizacji pozarządowych i osób dotkniętych problemem ubóstwa i wykluczenia, uwrażliwienie mediów i zwiększenie świadomości społeczeństwa.

W działaniach wezmą osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia (10 osób), organizacje pracujące z nimi, administracja publiczna, dziennikarze/ki – 150 osób.
Partner (EAPN Islandia) podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie bezpośredniego włączania osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia w działania rzecznicze i debaty publiczne oraz opracuje ekspertyzę dla tego typu działań w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel