fbpx
Poza schematem – program rozwojowy dla kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kwidzyn
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 999,00 EUR
Dotacja:
28 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt dotyczy problemu przemocy ze względu na płeć na ternie powiatu kwidzyńskiego. W ostatnich latach liczba zakładanych Niebieskich Kart co roku przekracza setkę. Blisko 40% przypadków przemocy w rodzinie to przemoc psychiczna – częściej niewidoczna, nierozpoznawana albo ignorowana. Sytuacja pogorszyła się w dobie pandemii Covid-19 i izolacji społecznej. Grantobiorca przez kilka lat prowadził Ośrodek Interwencji Kryzysowej i współpracował z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w Kwidzynie, zdaje sobie zatem sprawę z luk systemu. W ramach projektu chce wzmocnić lokalny system pomocy i zaoferować kompleksowe wsparcie ofiarom przemocy.

W ramach projektu grupa 15 kobiet doświadczających przemocy otrzyma indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne oraz weźmie udział w terapii grupowej. Terapia i konsultacje będą uzupełnione o warsztaty podnoszące kompetencje uczestniczek m.in. z zakresu znajomości własnych praw oraz zarządzania budżetem. Ostatnim elementem projektu będzie szkolenie nt. umiejętności pracy w środowisku lokalnym i realizacji własnych działań. W ramach szkolenia uczestniczki przygotują i zrealizują 5 miniprojektów skierowanych do społeczności lokalnej.

Działania te mają przede wszystkim kompleksowo wesprzeć kobiety będące ofiarami przemocy – wzmocnić ich wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu. Dzięki szkoleniu liderek lokalnych zwiększy się liczba kobiet zaangażowanych w życie społeczne i mających wpływ na lokalne polityki społeczne.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel