fbpx
Poza schematem – program rozwojowy dla kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kwidzyn
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 30-06-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 999,00 EUR
Dotacja:
28 999,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt stanowi odpowiedź na problem przemocy ze względu na płeć na terenie powiatu kwidzyńskiego. W ostatnim czasie liczba zakładanych Niebieskich Kart co roku przekracza setkę. Blisko 40% przypadków przemocy w rodzinie to przemoc psychiczna (częściej niewidoczna, nierozpoznawana albo ignorowana), a w 34% – przemoc fizyczna. Sytuacja pogorszyła się w dobie pandemii Covid-19 i izolacji społecznej. W przeszłości Grantobiorca przez kilka lat prowadził Ośrodek Interwencji Kryzysowej i współpracował z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w Kwidzynie. Obecnie lokalne programy przeciwdziałające przemocy zawierają jednak wiele luk. Instytucje systemu przeciwdziałania przemocy mają trudności z dotarciem do osób w trudnej sytuacji życiowej. Działania wciąż bywają tak zaprojektowane, że ofiary przemocy są traktowane jako mało sprawcze, bezradne, pozbawione wpływu na swoją sytuację życiową. Tę lukę uzupełnił Grantobiorca.

W ramach projektu grupa 15 kobiet doświadczających przemocy otrzymała indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne oraz wzięła udział w terapii indywidualnej i grupowej. Terapia i konsultacje zostały uzupełnione o warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości i kompetencje kobiet (m.in. z zakresu przysługujących im praw, zarządzania finansami, wizażu). Uczestniczki projektu wzięły udział w wizycie studyjnej w Stowarzyszeniu WAGA w Gdańsku, które pracuje na rzecz kobiet i osób wykluczonych społecznie. Efektem warsztatów z planowania i realizacji mini-projektów było 5 miniprojektów skierowanych do społeczności lokalnej: przygotowanie ozdób świątecznych, zbiórka środków na rzecz chorego dziecka, sesja fotograficzna, organizacja happeningu z okazji Dnia Kobiet, organizacja dwóch szkoleń dla rodziców i młodzieży pn. „Jak rozmawiać o seksualności” we współpracy z Grupą PONTON i Stowarzyszeniem AKWEDUKT.

Działania te przede wszystkim kompleksowo wsparły kobiety po doświadczeniu przemocy. Wzrosło ich poczucie własnej wartości oraz gotowości do autonomicznego decydowania o sobie, poczucie sprawczości, gotowość pracy nad sobą, wgląd we własne procesy emocjonalne, motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wzmocniły się ich kompetencje liderskie i umiejętności planowania i realizowania działań społecznych. Uczestniczki nawiązały współpracę z miejską biblioteką, lokalnym stowarzyszeniem i organizacją ekspercką zajmującą się edukacją seksualną. W zaprojektowanych przez nie miniprojektach wzięło udział około 100 osób. Dzięki tym działaniom społeczność lokalna zyskała grupę zaangażowanych społecznie kobiet, które w przyszłości mogą wpływać na życie powiatu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel