fbpx
Przeszłość …Teraźniejszość …Przyszłość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Pelnik
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Gmina Łukta, Łukta, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w naszej wsi Pelnik (woj. warmińsko-mazurskie) zanikała znajomość dziedzictwa kulturowego regionu. Napływowa społeczność nie znała tradycji miejsca, do którego przyjechała, a zabytkowe miejsca w Pelniku popadały w ruinę. Tylko niecała połowa ankietowanych potrafiła odpowiedzieć czy wieś Pelnik leży na Warmii czy na Mazurach.

Odpowiadając na to wyzwanie zaangażowaliśmy 30 mieszkańców i mieszkanek wsi w aktywności mające na celu poszerzenie ich wiedzy na temat naszej wsi. Utworzyliśmy grupy międzypokoleniowe, które włączyły się w działania na rzecz promowania lokalnych tradycji. Grupy zebrały stare zdjęcia Pelnika, przeprowadziły wywiady z najstarszymi osobami w miejscowości, wzięły udział w spacerze badawczym i przygotowały treści na tablice informacyjne o najważniejszych miejscach we wsi. Z pomocą utworzonych grup odrestaurowaliśmy wiejską kapliczkę i stworzyliśmy w niej Izbę Pamięci, zrewitalizowaliśmy cmentarz oraz zorganizowaliśmy przedstawienie kukiełkowe o lokalnej legendzie. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla mieszkańców i mieszkanek wsi, w czasie którego odbył się pokaz mody ze strojami ludowymi Warmii i Mazur.

W działania zaangażowany był partner projektu – gmina Łukta, której samorząd bardzo pomógł nam w procesie tworzenia tablic informacyjnych oraz umożliwił nam dostęp do kapliczki i cmentarza.

Z ankiet ewaluacyjnych i rozmów z animator(k)ami spotkań grupowych wiemy, że uczestnicy i uczestniczki lepiej znają teraz swoją okolicę – jej historię i dziedzictwo kulturowe. Widzieliśmy również, że spotkania i wspólna praca pogłębiły więzi między mieszkańcami i mieszkankami wsi.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel