Przeszłość …Teraźniejszość …Przyszłość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Pelnik
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Gmina Łukta, Łukta, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w naszej wsi Pelnik (woj. warmińsko-mazurskie) zanika znajomość dziedzictwa kulturowego regionu. Napływowa społeczność nie zna tradycji miejsca, do którego przyjechała, a zabytkowe miejsca w Pelniku popadają w ruinę. Tylko niecała połowa ankietowanych potrafiła odpowiedzieć, czy wieś Pelnik leży na Warmii czy na Mazurach.

Odpowiadając na to wyzwanie zaangażujemy 30 mieszkańców i mieszkanek wsi w aktywności mające na celu poszerzenie ich wiedzy na temat naszej wsi. Zorganizujemy grupy międzypokoleniowe, które włączą się w działania na rzecz promocji lokalnej tradycji. Za pomocą utworzonych grup odrestaurujemy wiejską kapliczkę i stworzymy w niej Izbę Pamięci, zrewitalizujemy cmentarz oraz zorganizujemy przedstawienie kukiełkowe z opracowaniem lokalnej legendy. Na zakończenie projektu zorganizujemy piknik dla mieszkańców/nek wsi, w czasie którego odbędzie się pokaz mody ze strojami ludowymi Warmii i Mazur.

W działania zaangażowany będzie partner projektu – gmina Łukta, której samorząd pomoże nam w procesie tworzenia tablic informacyjnych oraz umożliwi nam dostęp do kapliczki i cmentarza.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel