Sieć dla zdrowia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
64 675 EUR
Dotacja:
58 207 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
osoby chorujące

W Polsce w obszarze zdrowia działa ponad 5 tysięcy organizacji pozarządowych, w tym około 1 tys. to podmioty skoncentrowane na działalności na rzecz pacjentów. Tworzą je najczęściej pacjenci i ich bliscy, którzy chcą dzielić się zdobytym podczas choroby doświadczeniem i wspierać innych chorych. Z badań Grantobiorcy z 2017 r. i 2020 r. wynika, że aż 96% przedstawicieli organizacji działających dla dobra pacjentów odczuwa potrzebę poszerzania wiedzy lub zdobywania dodatkowych umiejętności poprzez szkolenia lub możliwość odbycia konsultacji w danej dziedzinie.
Projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane przez organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia w zakresie szkoleń, konsultacji i wsparcia. Głównym celem projektu jest umożliwienie organizacjom pacjentów dostępu do porad prawnych z zakresu praw pacjenta, konsultacji społecznych i systemu ochrony zdrowia jak również profesjonalizacja liderów tego środowiska (self-adwokatów), aby mogli skuteczniej prowadzić działania rzecznicze dla dobra pacjentów i ich rodzin.
Grantobiorca zrealizuje cykl warsztatów stacjonarnych (nagranych i następnie udostępnionych publicznie) dotyczących zgłoszonych wcześniej przez liderów tematów (m.in. psychologii, RODO, komunikacji i PR, systemu ochrony zdrowia, współpracy z interesariuszami i praw pacjenta). Uruchomi także Poradnię praw pacjenta – Helpdesk dla organizacji pacjenckich. Przez cały okres trwania projektu na stronie Grantobiorcy publikowanie będą analizy eksperckie i materiały informacyjne dotyczące bieżących wydarzeń ważnych z punktu widzenia organizacji pacjentów.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji liderów organizacji pacjentów, wzmocni ich pozycję wśród interesariuszy oraz pozwoli skuteczniej realizować misję dla dobra pacjentów. Z projektu skorzysta około 400 członków organizacji pacjenckich, w tym około 100 osób weźmie udział w działaniach o charakterze edukacyjnym.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel