fbpx
Sieć dla zdrowia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 675,00 EUR
Dotacja:
58 207,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Projekt odpowiada na potrzebę organizacji pacjenckich dotyczącą samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji. W Polsce działa około tysiąc takich organizacji. Tworzą je najczęściej pacjenci, pacjentki i ich bliscy, którzy chcą dzielić się zdobytym podczas choroby doświadczeniem i wspierać innych chorych. Do skutecznego prowadzenia działań rzeczniczych potrzeba jednak aktualnej wiedzy prawniczej z zakresu praw pacjentów i pacjentek, wiedzy nt. konsultacji społecznych i systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienia w obszarze samorzecznictwa („Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura, aktywności, potrzeby”, 2017). Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi wprawdzie infolinię dla pacjentów i pacjentek, ale nie udziela porad i bezpośredniego wsparcia organizacjom pacjenckim.
W ramach projektu Grantobiorca przeprowadził cykl sześciu warsztatów stacjonarnych (udostępnionych w Internecie) poświęcone tematyce RODO, komunikacji i PR, systemu ochrony zdrowia, współpracy z rożnymi instytucjami i grupami społecznymi, praw pacjenta i psychologii. Uruchomiono także poradnię – helpdesk prawny dla organizacji pacjenckich, ich klientów i klientek, członków i członkiń oraz osób z otoczenia. Podczas trwania projektu na stronie Grantobiorcy opublikowano 20 artykułów eksperckich i materiałów informacyjnych dotyczących bieżących wydarzeń ważnych z punktu widzenia organizacji pacjenckich (m.in. na temat stosowania przepisów o dostępności cyfrowej, działalności gospodarczej w fundacji, Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, Rządowego Tymczasowego Programu Zdrowia zabezpieczającego opiekę zdrowotną dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy).
Organizacje pacjenckie, które skorzystały z projektu, rozwinęły swoje kompetencje w obszarze praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia oraz prowadzenia działań samorzeczniczych. W szkoleniach wzięło udział 87 osób, a z poradni skorzystało 116 osób z 48 organizacji. Ważnym tematem, którym zainteresowały się organizacje uczestniczące w projekcie, była dyrektywa unijna nakazująca zwiększenie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel